HomeNew York

Mniej bezrobotnych w NYC

Mniej bezrobotnych w NYC

Tak dobrze jeśli chodzi o stan zatrudnienia w Nowym Jorku nie było od 2007 roku. To dobra informacja dla wszystkich tych, którzy szukają stałego zajęcia. Jak podaje NBC News w metropolii spadła stopa bezrobocia, która obecnie wynosi 5,7 procent. Z takiego stanu rzeczy zadowolony jest Burmistrz metropolii, który poinformował, że od kiedy objął on urząd w styczniu 2014 r., znacznie wzrosło zatrudnienie w sektorze prywatnym . Zajęcie znalazło tam ponad 177 tys. osób.

COMMENTS