HomePOLSKAMazowieckie

Młodzież polska i izraelska w hołdzie ofiarom Treblinki

Młodzież polska i izraelska w hołdzie ofiarom Treblinki

Ambasador Izraela Anna Azari, Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, licealiści z obydwu krajów i zaproszeni goście uczcili pamięć pomordowanych w obozie zagłady w Treblince. Oficjalną ceremonię poprzedziły warsztaty edukacyjne dla 270 uczniów i panel dla samorządowców. Projekt „Jesteśmy Razem” odbył się po raz ósmy z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Współorganizatorem wydarzenia jest Jan Słomiak, Burmistrz Kosowa Lackiego oraz Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

 

Celem projektu jest uczczenie pamięci i oddanie hołdu pomordowanym w obozie zagłady w Treblince. Tradycyjna ceremonia uroczystości połączona została z panelami edukacyjnymi, dzięki którym uczestnicy poznali historię obozu w Treblince i dowiedzieli się, w jaki sposób przeciwdziałać uprzedzeniom, nietolerancji i ksenofobii. Co roku na terenie byłego obozu odbywają się z tej okazji uroczystości z udziałem przedstawicieli władzy, samorządów oraz młodzieży polskiej i izraelskiej. Dzięki udziałowi młodzieży w uroczystościach projekt zyskuje międzynarodowy wymiar i umożliwia nawiązanie bezpośrednich kontaktów między młodymi ludźmi z Polski i Izraela. Przyczynia się ponadto do zbliżenia obu państw i budowania obrazu Polski, jako kraju otwartego na inne kultury i religie.

Główne cele projektu to:
• edukacja i integracja młodzieży polskiej z ich rówieśnikami z Izraela;
• szkolenia dla nauczycieli;
• spotkanie i panel dla samorządowców z województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podlaskiego;
• uroczyste upamiętnienie ofiar obozu w Treblince.
Samorządowcy wzięli udział w panelu “Co to znaczy być rabinem w Polsce”. W dyskusji uczestniczyli goście specjalni: Naczelny Rabin Polski, Michael Schudrich oraz Naczelny Rabin Krakowa, Eliezer Gurary. Debatę moderował Piotr Kowalik, główny specjalista ds. judaistyki i metodologii w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Oficjalne uroczystości odbyły się pod Pomnikiem Ofiar Obozu Zagłady w Treblince. Pamięć pomordowanych uczczono minutą ciszy. Anna Azari, Ambasador Izraela w Polsce, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki, Wojciech Kolarski, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Dariusz Stola, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz harcerze, młodzież izraelska i świadkowie historii zapalili sześć zniczy pamięci, będących przypomnieniem 6 milionów ofiar Holokaustu (znicz Pamięci, znicz Sprawiedliwych, znicz Pamięci J.Korczaka, znicz Przyjaźni Między Narodami, znicz Oporu I Bohaterstwa, znicz Nadziei).

Człowieka nie można zniszczyć. Udowodnili to skazani na pewną śmierć więźniowie Treblinki podnosząc bunt. Walczyli samotnie, podobnie jak w getcie warszawskim, i tą walką ocalili ludzką godność. Nieliczni więźniowie, którzy przeżyli, po kres swoich dni dawali świadectwo całemu światu – powiedział Wojewoda, Zdzisław Sipiera.

Ambasador Izraela i Wojewoda Mazowiecki złożyli także wieńce przy pomniku w miejscu straceń Karnego Obozu Pracy oraz przy pomniku upamiętniającym zamordowanych Romów i Sinti.

W uroczystościach uczestniczyli także: Winnie Switakowski, II Sekretarz Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty. List w imieniu Jarosława Sellina, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał Dawid Krupej. Udział wzięli również kierownicy delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Renik (Siedlce), Krzysztof Bieńkowski (Ciechanów), Marcin Grabowski (Ostrołęka), Marlena Mazurska (Płock), Krzysztof Murawski (Radom). Komendę Główną Policji reprezentował  kom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP.

Spotkanie młodzieży polskiej i izraelskiej zostało zorganizowane w Zespole Szkół i Szkole Podstawowej w Kosowie Lackim przy ul. Armii Krajowej 6. W warsztatach udział wzięło ponad 270 uczniów. W panelu pt. „Co to znaczy być rabinem w Polsce?” uczestniczyło ok. 30 samorządowców. Spotkanie odbyło się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Kosowie Lackim przy ul. Słonecznej 4.

Oprawę artystyczno-muzyczną oficjalnych uroczystości przygotowała Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Glównej Policji oraz Harcerski Zespół Muzyczno-Wokalny Żywioly Art działający przy miejskim zespole szkół nr 2 w Ciechanowie oraz Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego w Ciechanowie.

Obóz w Treblince był największym, po obozie Auschwitz-Birkenau, miejscem zagłady w Europie. Ocenia się, że zostało w nim zamordowanych ponad 800 tys. osób. W większości byli to Żydzi deportowani z getta warszawskiego i okupowanej Polski, ale też z Czechosłowacji, Francji, Grecji, Jugosławii, ZSRR, Niemiec i Austrii. Trafiali tam również Romowie i Sinti z Polski i Niemiec.

źródło: podlasie24.pl

COMMENTS