HomePOLSKA

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę “German Death Camps – Not Polish”

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę “German Death Camps – Not Polish”

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło stronę internetową “German Death Camps – Not Polish”. Zawarte są w niej, między innymi, powody wprowadzenia nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. 

Decyzję o popisaniu nowelizacji i skierowaniu jej w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego podjął dziś prezydent Andrzej Duda. Wprowadzana ona kary, między innymi, za używanie sformułowań typu “polskie obozy śmierci”.
Na stronie ministerstwa wyjaśniono, że walka z terminem “polskie obozy śmierci” była dotychczas prowadzona na płaszczyźnie dyplomatycznej, jednak były to działania niewystarczające. “Od 2008 roku do chwili obecnej polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych interweniowało przeciwko kłamliwym określeniom 1259 razy” – czytamy na stronie.
Najważniejszy zapis nowelizacji ustawy o IPN mówi, że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech. Taka sama kara ma grozić za “rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/wcześn./dwi/Siekaj

COMMENTS