HomePOLSKA

Ministerstwo Finansów ostrzega przed unikaniem płacenia podatków

Ministerstwo Finansów ostrzega przed unikaniem płacenia podatków

Ministerstwo Finansów publikuje dokument ostrzegający przed tak zwaną agresywną optymalizacją podatkową. Ma on pokazać, jakie działania mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie podatku, fiskus uzna za niezgodne z prawem.

Wiceszef departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów Michał Bator powiedział, że eksperci MF przyjrzeli się unikaniu opodatkowania z pomocą obligacji nabywanych przez grupy spółek, w których uczestniczą Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ). W ocenie resortu część dużych podmiotów udziela finansowania na zakup swojego majątku, który przynosi im dochód. Odsetki od emitowanych obligacji pomniejszają dochód, który podlega podatkowi. Zdaniem Michała Batora, kwota odsetek bywa dopasowana do wysokości podatku, który miałaby zapłacić spółka. Eksperci MF twierdzą, że taka konstrukcja jest sztuczna, a jej jedynym celem jest zmniejszenie płaconych danin.
Ministerstwo zapowiada publikacje kolejnych mechanizmów, które będą uznawane przez fiskusa za tak zwaną agresywną optymalizację podatkową. Rozmówca informacyjnej Agencji Radiowej wyjaśnia, że w początkowym okresie takie dokumenty będą publikowane co tydzień, później według potrzeb. Michał Bator zaznaczył, że kolejne ostrzeżenia będą dotyczyły nie tylko podatków dochodowych, ale także VAT-u.
Pisma będą też przekazywane do administracji skarbowej.

Karol Tokarczyk, Fot. Dreamstime.com

COMMENTS