HomeTechnologie

Ministerstwo energii : Kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł

Ministerstwo energii : Kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł

Ministerstwo energii poinformowano, że podpisano rozporządzenie w sprawie warunków udzielania wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Dokument podpisany przez ministrów energii oraz finansów, inwestycji i rozwoju – Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Jerzego Kwiecińskiego został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jak dodał resort energii, głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad i warunków udzielania wsparcia na zakupu nowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem przez osoby fizyczne oraz warunków rozliczania tego wsparcia w ramach Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Osoby, które będą chciały skorzystać z tego typu wsparcia będą musiały złożyć odpowiednie wnioski. Będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 30% ceny zakupu pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego wodorem. Jak dodaje resort, kwota wsparcia dla pojazdu elektrycznego nie będzie mogła być wyższa niż 37 500 zł, a dla pojazdu napędzanego wodorem 90 000 zł. Dofinansowaniem będzie mógł być objęty zakup pojazdu elektrycznego, którego cena nie przekracza 125 000 zł, a w przypadku pojazdu wodorowego 300 000 zł.
Dofinansowanie będzie udzielane do momentu wyczerpania środków finansowych.

IAR K.P. na podst. komunikatu/mitro/COMMENTS