HomePOLSKA

Minister Rafalska przedstawia propozycje dla niepełnosprawnych: Danina solidarnościowa, wzrost renty socjalnej, ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Minister Rafalska przedstawia propozycje dla niepełnosprawnych: Danina solidarnościowa, wzrost renty socjalnej, ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa, wzrost renty socjalnej, ustawa o rehabilitacji osób niepełnosprawnych – to zdaniem minister rodziny, pracy i polityki społecznej największe osiągnięcia resortu w realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podczas spotkania z dziennikarzami Elżbieta Rafalska powiedziała, że odczuła ulgę w związku z zakończeniem protestu w Sejmie, ale i mobilizację do dalszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród przygotowywanych projektów minister Rafalska wymieniła ustawę o zatrudnieniu wspomaganym. Ma ona pomóc w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje, że osobom poszukującym zatrudnienia na otwartym rynku pracy pomagać będzie trener pracy. Trener pracy, we współpracy z doradcą zawodowym oraz psychologiem będzie pełnił funkcje doradczo-konsultacyjne.
Elżbieta Rafalska zapowiedziała również reformę finansowego wsparcia dla uczestników terapii zajęciowej, waloryzację zasiłku pielęgnacyjnego czy wzrost świadczeń dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych.
Grupa opiekunów osób niepełnosprawnych i ich dzieci po 40 dniach, w niedzielę zakończyła protest w Sejmie. Zgłosiła dwa postulaty – zrównanie renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenie 500-złotowego dodatku “na życie”, zwanego też rehabilitacyjnym.
14 maja prezydent podpisał ustawę wspierającą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i nowelizację ustawy o podniesieniu renty socjalnej. Wprowadzają one szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki medycznej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – renta socjalna – wzrośnie natomiast z 865 złotych do blisko 1030 złotych brutto.

IAR/Przemysław Lis/mt/kanoCOMMENTS