HomePOLSKA

Milion 100 tysięcy Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych

Milion 100 tysięcy Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych

Milion 100 tysięcy Polaków pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych – tak wynika z opublikowanego dziś raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za drugi kwartał tego roku wynika, że zatrudnienie w tej formie spadło o 7 procent. Autorzy raportu dodają, że był to spadek wyraźnie wyższy niż w przypadku umów o pracę. W tym samym czasie wzrosło zatrudnienie osób samozatrudnionych.

Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że udział zatrudnienia czasowego w Polsce bardzo silnie wzrósł na początku XXI wieku, ale w ostatnich kilku latach widać jego systematyczny spadek. Ekspert dodał, że można to wiązać z dwoma zjawiskami. “Po pierwsze, z dobrą sytuacją na rynku pracy, która zawsze podnosi pozycję przetargową pracownika. Po drugie, to kwestie legislacyjne – chodzi o zasadę, w myśl której nie można zatrudniać u jednego pracodawcy pracownika na umowie o pracę na czas określony dłużej niż trzy lata” – wyjaśnił.

Z raportu wynika poza tym, że zatrudnienie czasowe dotyczy zwłaszcza osób młodych – im młodsza jest grupa wiekowa, tym wyższy jest w niej poziom zatrudnienia tego typu. W najmłodszej grupie – od 15. do 24. roku życia umowy czasowe ma 60 procent pracowników.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Prostak/w hm

COMMENTS