HomeMiami

Miami-Dade pyta rodziców: nauka hybrydowa czy internetowa?

Miami-Dade pyta rodziców: nauka hybrydowa czy internetowa?

Publiczne szkoły hrabstwa Miami-Dade pozwalają rodzicom i rodzinom decydować, czy ich uczniowie powrócą do hybrydowej nauki w szkole i online, czy też wyłącznie internetowej, gdy szkoły zostaną ponownie otwarte tego lata.W pierwszej opcji, którą okręg nazywa „Schoolhouse”, uczniowie w kampusach szkolnych będą wchodzić w interakcje z nauczycielami i kolegami z klasy według tradycyjnego harmonogramu i wszyscy będą musieli nosić maski. Uczniowie zostaną pogrupowani w kohorty dla mniejszych klas.

Wielu uczniów wybiera posiłki „chwyć i idź” w swoich klasach, podczas gdy inne posiłki będą dostarczane bezpośrednio do klas dla młodszych uczniów. Administratorzy przeprojektują również trasy autobusów, aby uwzględnić mniejsze obłożenie, zwiększyć liczbę przystanków w celu umożliwienia dystansu społecznego i zatrudnić więcej kierowców.
W elemencie hybrydowym modelu e-learningu administratorzy ograniczą liczbę platform cyfrowych wykorzystywanych do dostarczania treści, starając się stworzyć płynne przejście między szkołą a e-learningiem, informuje powiat na swojej stronie internetowej.
Administratorzy opracowali opcję pełnego dostępu do sieci w oparciu o opinie zebrane od rodziców po nauce online wiosną.

Uczniowie będą mieli dostęp do treści kursu za pośrednictwem jednej platformy i będą uczestniczyć w synchronicznym uczeniu się w czasie rzeczywistym z nauczycielami dla każdej klasy, każdego dnia.

Nauczyciele z Miami-Dade oczekują, że rodzice, którzy zdecydują się pozostać w pełni online, upewnią się, że ich dzieci uczestniczą w zajęciach każdego dnia, wykonując wszystkie zadania i robiąc postępy.
Wszystkie podstawowe przedmioty będą oferowane online, ale fakultety będą ograniczone, a nauczyciele udostępnią się każdego dnia, aby spotkać się praktycznie z poszczególnymi uczniami.

Uczniowie będą mogli wrócić do swoich szkół, gdy tylko będą gotowi.
Wcześniej tego lata, kurator hrabstwa Miami-Dade County Public Schools Alberto Carvalho uruchomił program „Securing Opportunities for Academic Recovery” lub SOAR. Program jest dwuczęściową szkołą letnią, która rozpocznie się w czerwcu niskim stosunkiem nauczyciela do ucznia i indywidualną instrukcją.
Nacisk kładziony jest na odzyskiwanie punktów, czytanie w lecie i rekultywację dla uczniów niepełnosprawnych, uczniów z nadmierną liczbą nieobecności oraz studentów, którzy nie brali udziału w kształceniu na odległość.

Dystrykt dystrybuował 114 000 urządzeń cyfrowych i osiągnął prawie 100-procentową łączność do nauki online, Carvahlo powiedział administracji okręgowej w zeszłym miesiącu.

„Naszym celem jest przekształcenie tego, co było bardzo destrukcyjnym kryzysem zdrowotnym, w naukową okazję”, powiedział Carvalho. „Naszym celem jest osiągnięcie stabilizacji akademickiej do końca roku szkolnego 2020–21 dla grup uczniów, którzy zawsze wykazywali luki w osiągnięciach”.
JK

COMMENTS