HomeWarmińsko-Mazurskie

Mazury: Brudne pieniądze i nielegalny tytoń. Jest akt oskarżenia w sprawie 26 osób

Mazury: Brudne pieniądze i nielegalny tytoń. Jest akt oskarżenia w sprawie 26 osób

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do elbląskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom woj. warmińsko – mazurskiego, które miały działać w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz „praniem” pieniędzy pochodzących z tego procederu.

– Działalnością grupy kierował 45-letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Ujawniony proceder miał miejsce w latach 2015 – 2016 i obejmował teren całego kraju – mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Oskarżeni – jak wskazują gdańscy śledczy – stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw. Zarzuty dotyczą:

 

 

    • udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą (258 § 3 kk);

 

    • wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł. ( art. 63 § 2 kks, 65 § 1 kks);

 

    • ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł.

 

    • „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł. pochodzących z wyżej opisanych przestępstw;

 

    • a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą, również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł.

 

 

– Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego Zarządu CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym, w 1 przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy – mówi prok. Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Dodaje, że “sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.” – Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 i 2 kpk o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy – mówi prokurator.

 

I tłumaczy: – W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju. W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. – Na poczet grożących sprawom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze – informuje prok. Załęski. Wraz z aktem oskarżenia do do Sądu Okręgowego w Elblągu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach; łącznie to około 100 tomów.

 

 

COMMENTS