HomePOLSKA

Matura 2021: Mniejszy zakres wiedzy na egzaminach o 30 procent. Informacje MEN o zmianach na maturze

Matura 2021: Mniejszy zakres wiedzy na egzaminach o 30 procent. Informacje MEN o zmianach na maturze

Matura 2021. MEN zapowiada zmiany na egzaminach maturalnych. Informacje po konferencji ministra edukacji. Zmiany na maturze 2021. Minister Czarnek zapowiedział, że zakres wiedzy wymagany na egzaminach zostanie ograniczony o 20-30 procent. W 2021 r. zniknie obowiązek zapisywania się na wybrany przez maturzystę egzamin z przedmiotu dodatkowego. Co z egzaminem ustnym na maturze 2021 roku? Dużo zależy od zdalnego nauczania. A co z egzaminami ósmoklasistów?

 

Matura 2021, według kalendarza Ministerstwa Edukacji Narodowej, ma się rozpocząć 4 maja, zaś egzamin ósmoklasisty – 25 maja. Czy będą zmiany w formule tych państwowych sprawdzianów, związane z trwającą epidemią koronawirusa? W czwartek opowiadał o tym Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

 

Na początku konferencji w czwartek (19 listopada), transmitowanej na Facebooku, minister Czarnek wspomniał o działalności zespołów eksperckich ds. wymogów do obu egzaminów. Zespoły działają w związku z zakłóceniami nauki przez epidemię koronawirusa, ale także – jak powiedział minister – w związku ze strajkiem w oświacie wiosną 2019 r., który też, zdaniem Przemysława Czarnka, miał negatywny wpływ na przygotowanie maturzystów 2021 (motyw tego protestu, jako przeszkody dla zdobywania wiedzy, podczas czwartkowej konferencji MEN pojawił się parokrotnie).

 

Zakres wiedzy będzie ograniczony o 20-30 proc. – zapowiedział w czwartek Przemysław Czarnek, odnosząc się do wymagań do obu państwowych egzaminów (tylko w 2021 r.). Minister zapowiedział szybkie konsultacje w sprawie tych “cięć”. Do 29 listopada środowisko polskiej oświaty może zgłaszać uwagi do opublikowanych – ograniczonych – wymagań egzaminacyjnych na rok 2021. Ich ostateczna wersja będzie znana jeszcze w grudniu 2020 r.

 

Ale już wiadomo – z zapowiedzi MEN – że np. na egzaminie ósmoklasisty we wszystkich jego częściach (z języka polskiego, wybranego obcego oraz matematyki) zmniejszy się liczba pytań, przy utrzymaniu czasu na rozwiązanie testu z 2020 r. W przypadku polskiego , których znajomość będzie wymagana. To uczeń wybierze lekturę jako “bazę” swojego wypracowania: zamiast jej konkretnego wskazywania przez autorów arkusza. Tym wypracowaniem w 2021 r. okaże się, albo rozprawka, albo opowiadanie (co wyklucza np. charakterystykę bohatera).

 

Ministerstwo poinformowało, iż na maturze 2021 nie będzie obowiązku zapisywania się na jeden z egzaminów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym). W poprzednich latach absolwent musiał zdecydować się na jeden z takich egzaminów – chociaż nie obowiązywał próg zdawalności.

 

. Przypomnijmy, że absolwenci 2020 jej uniknęli – w związku ze zdalną nauką od połowy marca do końca minionego roku szkolnego. Natomiast w bieżącym licealiści i uczniowie techników mają e-naukę już od końcówki października. Reagujemy na bieżąco – odpowiedział minister Czarnek na pytanie w sprawie matury ustnej Wyjaśnił, że jeśli uczniowie szybko wrócą do szkół, egzamin ustny będzie zachowany w systemie matur 2021. Ale, jeśli zdalna nauka będzie się przedłużała, odejście od tej formy sprawdzania wiedzy może nastąpić.

 

Jak będzie wyglądała matura 2021. Podsumowanie.

 

    • Zatem matura 2021 (według informacji MEN z listopada 2020) będzie składała się z trzech sprawdzianów pisemnych na poziomie podstawowym (z ograniczonymi o 20-30 proc. wymaganiami): z języka polskiego, wybranego obcego oraz matematyki.

 

    • W 2021 r. nie będzie konieczności przystępowania do pisemnego sprawdzianu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, chociaż młodzież wybierająca się na studia i tak to zrobi (zwłaszcza, że w tym przypadku nie ma progu zdawalności – nawet zero punktów zalicza). W 2020 r. najpopularniejszym przedmiotem dodatkowym okazał się „rozszerzony” angielski.

 

  • Aktualnie maturzyści 2021 powinni przygotowywać się do obowiązkowych egzaminów ustnych – z polskiego oraz z wybranego języka obcego. Ich przebrnięcie jest warunkiem otrzymania świadectwa dojrzałości – podobnie jak pozytywny wynik trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych.

aip

COMMENTS