Masówki w kopalniach Kompanii Węglowej

Masówki w kopalniach Kompanii Węglowej

W kopalniach Kompanii Węglowej zorganizowano masówki. Związkowcy informowali załogi o projekcie porozumienia jaki wypracowali w sobotę.
Podczas rozmów ze stroną rządową ustalono, że nie będzie zmian w wypłacaniu tzw. Barbórki i deputatu węglowego. Projekt porozumienia zakłada także łączenie kopalń oraz zawieszenie wypłaty czternastej pensji na okres półtora roku. Zmiany miałyby się wiązać z przejęciem kopalń przez nową spółkę – Polską Grupę Górniczą.
Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski mówi, że chodzi głównie o uratowanie miejsc pracy, ale też o to, by spółka była rentowna, a za rok nie było kolejnego kryzysu. Temu – mówi wiceminister – ma służyć reorganizacja Kompanii Węglowej, polegająca na przyspieszeniu łączenia kopalń i zbudowaniu “efektywnej i dobrze zarządzanej spółki”.
Jak mówi Wacław Czerkawski ze Związku Zawodowego Górników w Polsce, masówki przebiegają spokojnie. Podkreśla jednak, że pracownikom kopalń nie podoba się sposób w jaki ich potraktowano podczas negocjacji – sugeruje się, że tylko podpisanie porozumienia zagwarantuje im utrzymanie pracy. “To były niepotrzebne ruchy ze strony pracodawców czy strony rządowej, ponieważ załogi są na tyle odpowiedzialne, że nie trzeba ich straszyć” – uważa Wacław Czerkawski.
Porozumienia nie chce podpisać Międzyzakładowy Związek Zawodowy „Kadra”.
Dzisiaj premier Beata Szydło apelowała o podpisanie przez związkowców uzgodnionego w sobotę dokumentu i zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by tak się stało. Minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz negocjujący porozumienie wiceminister tego resortu Grzegorz Tobiszowski skierowali do załóg górniczych list, w którym przekonują, że jeśli Polska Grupa Górnicza nie powstanie, istnieje realne zagrożenie, że w maju nie będzie wypłat dla górników, a w dłuższej perspektywie zostaną oni pozbawieni miejsc pracy.
Jutro kolejne negocjacje związkowców Kompanii Węglowej z ministrem energii.

IAR/Łukasz Kałuża PR Katowice/to/nygCOMMENTS

WORDPRESS: 0