Małopolska: Znaleziska sprzed 5000 lat na budowie trasy S7 [FOTO]

Małopolska: Znaleziska sprzed 5000 lat na budowie trasy S7 [FOTO]

Dowody na zamieszkanie i działalność człowieka z epoki kamienia i brązu, ale także średniowiecza znaleźli archeolodzy w Smrokowie koło Słomnik. Na stanowisku archeologicznym, w pasie drogowym przyszłej S7 (węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma) odkryto m.in. toporek i siekierkę z epoki kamienia, biżuterię i ozdoby oraz szkielet prawdopodobnie kobiety z epoki brązu, rogi krowy lub tura sprzed 5000 lat, naczynia gliniane a także kilka miejsc pochówków z różnych okresów.

Podczas prac archeologicznych odsłonięto także fragmenty okopów wykonanych w czasie II wojny światowej.

 

– Wszystkie znalezione artefakty archeologiczne będą zabezpieczone, opisane, a następnie przekazane do muzeum wskazanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znaleziska odkryte podczas badań archeologicznych przed budową A4 Kraków – Tarnów znajdują się teraz w Muzeum Archeologicznym w Krakowie – informuje Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału GDDKiA. Inwestor na obowiązek przeprowadzenia wyprzedzających badań archeologicznych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Miejsca, gdzie trzeba przeprowadzić wykopaliska są wskazywane na podstawie dokumentów i inwentaryzacji archeologicznej. Przeprowadza się także weryfikację tych miejsc. Zdarza się, że obszar, na którym trzeba przeprowadzić badania jest rozszerzany lub zmniejszany. Na przebiegu S7 od granicy z województwem świętokrzyskim do Krakowa zakres badań obejmuje powierzchnię 120 ha.

 

-Znaleziska archeologiczne na budowie trasy S7 do granic świętokrzyskiego
-Znaleziska archeologiczne na budowie trasy S7 do granic świętokrzyskiego
-Znaleziska archeologiczne na budowie trasy S7 do granic świętokrzyskiego
-Znaleziska archeologiczne na budowie trasy S7 do granic świętokrzyskiego
aip


COMMENTS

WORDPRESS: 0