HomeMałopolskie

Małopolska: PSL czci 44 chłopów, PiS broni sanacji

Małopolska: PSL czci 44 chłopów, PiS broni sanacji

Małopolski sejmik przyjął wczoraj apel przypominający o Wielkim Strajku Chłopskim sprzed 80 lat. Jego treść mocno podzieliła radnych.

Projekt apelu przygotowali radni PSL. Jego celem było oddanie hołdu 44 osobom, które zginęły podczas tłumienia zgromadzeń chłopskich. „Strajki stanowiły akt samodzielnej walki o demokrację, o realizację wizji Polski wolnej od wyzysku i ogromnych nierówności społecznych” – mówi fragment apelu. Przypomniano w nim, że najwięcej protestów, bo aż 133 spośród 188, odbyło się w Małopolsce. „To właśnie strajkujący Małopolanie złożyli największą ofiarę w postaci własnego życia” – podkreślali radni PSL. I nawoływali, by wydarzenia roku 1937 były „przestrogą dla następnych pokoleń”. Przeciwko przyjęciu apelu w treści zaproponowanej przez ludowców zaprotestował klub PiS.

 

Chodziło o zapisy typu „władze sanacyjne brutalnie stłumiły zgromadzenia chłopskie…” czy „.. zginęli z rąk reżimu sanacyjnego”. – Na skutek działań dyktatury sanacyjnej śmierć poniosło dziewięciu chłopów w Kasince Wielkiej oraz dwóch w nowotarskiej Rdzawce – mówił Adam Domagała, przewodniczący klubu PSL. Z kolei radny PiS Rafał Stuglik przyznała z mównicy, że nikt nie neguje historii, ale sugerował złagodzenie przymiotników dotyczących sanacji. I zaproponował, by do apelu dopisać jedno zdanie: „Sejmik Województwa Małopolskiego oddaje hołd organizatorom chłopskich strajków, którzy padli ofiarą represji komunistycznych, walcząc o wolną Polskę w latach 1944-1989”.

 

Przewodnicząca sejmiku Urszula Nowogórska z PSL ogłosiła przerwę na uzgodnienie treści apelu. Miała ona potrwać pięć minut, ale przedłużyła się do pół godziny, a do kompromisu i tak nie doszło. Wobec tego radni PiS zgłosili poprawkę żądając dopisania proponowanego przez nich zdania. – Wycofajcie ją – prosił kilka razy radny Stanisław Pasoń z PSL. – Ta poprawka to przecież prawda – bronił swojego zdania Stuglik. Ostatecznie w głosowaniu poprawka PiS przepadła. Zabrakło dwóch głosów. Sejmik przyjął apel „w sprawie Wielkiego Strajku Chłopskiego w dniach 16-27 sierpnia 1937 roku”. Radni PiS wstrzymali się od głosu.

 

COMMENTS