Małopolska: Górnicy z wielickiej kopalni przeszli podziemną Drogą Krzyżową

Małopolska: Górnicy z wielickiej kopalni przeszli podziemną Drogą Krzyżową

W wielkopiątkowy poranek (8:00) górnicy Kopalni Soli „Wieliczka” uczestniczyli w Podziemnej Drogi Krzyżowej. Blisko 100 osób przeszło pochylnią Barącza, w skupieniu rozważając kolejne stacje Męki Pańskiej. Podziemnej Drodze Krzyżowej przewodniczył ksiądz Andrzej Kamiński, proboszcz parafii św. Klemensa w Wieliczce.

Wielki Piątek skłania do głębokiej refleksji – z jednej strony wstrząsa, zasmuca i zmusza do konfrontacji z konsekwencjami grzechu, z drugiej zaś przynosi nadzieję i przygotowuje na pełen radości wielkanocny poranek. Krok za krokiem, w galowych mundurach, zapatrzeni w głąb swoich serc: tak wieliccy górnicy wędrowali 30 marca pochylnią Barącza. Wąski kopalniany korytarz w symboliczny sposób nawiązuje do drogi na Golgotę – drogi, która odkupiła ludzkość. Towarzyszące poszczególnym stacjom rozważania pozwoliły zadumać się nad sprawami ducha, nad wartościami, na których powinien swoje życie budować każdy człowiek. Nabożeństwo zakończyła modlitwa w kaplicy św. Kingi.

 

Pracownicy kopalni odśpiewali przy pomniku św. Jana Pawła II „Barkę”. Ulubiona przez Papieża Polaka oazowa pieśń w Wielki Piątek zabrzmiała szczególnie wzruszająco. Droga Krzyżowa w pochylni Erazma Barącza to dzieło wielickich górników. W wyrzeźbione w lipowym drewnie stacje Męki Pańskiej wmontowali okruchy kamieni pochodzących z Golgoty. Podziemna Droga Krzyżowa upamiętnia 5. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. O podziemnej Drodze Krzyżowej mówi się „Golgota wielickich górników” – jest bowiem ich dziełem.

Poszczególne stacje wyrzeźbili górnicy-rzeźbiarze z lipowego drewna, w każdą wmontowali kamień pochodzący z Golgoty. Ta wyjątkowa Droga Krzyżowa to część szlaku pielgrzymkowego „Szczęść Boże”. Zanim osiem lat temu powstała wielicka Golgota, pracownicy Kopalni Soli „Wieliczka” spotykali się na Gorzkich Żalach w kaplicy św. Krzyża. Górnicy sami wybierają rozważania towarzyszące kolejnym stacjom Drogi Krzyżowej. Zawsze są to głębokie i poruszające słowa. Podziemne nabożeństwo Męki Pańskiej z jednej strony jest odpowiedzią na potrzebę serca, z drugiej zaś wpisuje się w górniczą tradycję silnie związaną z chrześcijańskimi wartościami.

 

W wielickiej kopalni jest wiele krzyży – znaczą miejsca pracy oraz miejsca modlitwy, są w kaplicach i nadszybiach, podkreślają znaczenie górniczego trudu, jakże podobnego do drogi na Golgotę. Symboliczne znaczenie ma usytuowanie Drogi Krzyżowej w pochylni Barącza (90-101 m). Prowadzący w górę wąski kopalniany chodnik nawiązuje do prawdziwej Golgoty, uczy pokory, pomaga skupić się na tym, co ma największą wartość. Od stacji do stacji, krok po kroku, uczestnicy podziemnego nabożeństwa zmierzają ku kaplicy św. Kingi. W tej najpiękniejszej spośród świątyń podziemnej Wieliczki modlą się przy solnym pomniku św. Jana Pawła II i śpiewają „Barkę”. Dla górników Kopalni Soli „Wieliczka” Droga Krzyżowa jest okazją do refleksji – przybywają zatem licznie, by w głębi ziemi sięgnąć w głąb siebie.

 

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0