HomeLubelskie

Maksym S. w rękach ABW. Ukrainiec chciał zdetonować bombę

Maksym S. w rękach ABW. Ukrainiec chciał zdetonować bombę

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała obywatela Ukrainy, którego podejrzewa o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. Maksym S. chciał zdetonować samochód pułapkę w jednym z obiektów użyteczności publicznej. Planowany zamach mógł mieć podłoże religijne.

Prokuratura Krajowa poinformowała dziś, że Maksym S. 4 grudnia b.r został zatrzymany przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdaniem organów ścigania mieszkający od dwóch miesięcy w Polce obywatel Ukrainy – który przeszedł na Islam – przygotowywał się do przeprowadzenia eksplozji materiałów wybuchowych, mogły wywołać ogromne szkody materialne i doprowadzić do śmierci wielu osób.

 

Zarzuty dla Ukraińca

 

6 grudnia prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanemu Maksymowi S. zarzut „przygotowania do zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii”. Maksym S. wraz z innymi osobami o radykalnych poglądach religijnych chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny, polegający na zdetonowaniu „samochodu pułapki” w obiektach użyteczności publicznej oraz uzyskiwanie środków w postaci pieniędzy oraz broni.

 

Czyny te kwalifikowane są z art. 168 kodeksu karnego w zw. z art. 163 par. 1 pkt 3 kk. Jak informowało TVP Info chodzi planowanie zdetonowania bomby w jednym z centrów handlowych w Puławach (woj. lubelskie). Ponadto Maksym S. miał grozić pobiciem osobom bezwyznaniowym, przez znane mu osoby o radykalnych poglądach religijnych. Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.

 

Maksym S. tymczasowo aresztowanyJak informuje Prokuratura Krajowa, z uwagi na uzasadnioną obawę popełnienia przez podejrzanego przestępstwa o charakterze o terrorystycznym oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lubelski prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Lublinie wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i aresztował Maksyma S. na 3 miesiące.

 

Radykalizacja mężczyzny

 

Z ustaleń ABW wynika, że w ostatnich tygodniach Maksym S. przeszedł na Islam i przyjął imię Muhamat. Jednocześnie uległ silnej radykalizacji religijnej, m.in. na skutek kontaktów z cudzoziemcami (m.in. z Tadżykistanu i Federacji Rosyjskiej – narodowości czeczeńskiej) prezentującymi radykalne podejście do zasad Islamu, których poznał w Warszawie. Mieszkania owych cudzoziemców również zostały przeszukane przez ABW.

 

aip

COMMENTS