HomeNew York

Majowy biwak harcerskiej młodzieży

Majowy biwak  harcerskiej młodzieży

W świąteczny majowy weekend harcerska młodzież wraz z instruktorskim gronem ze stanów NY, NJ, PA, MD, CT, MA ponownie spotkała się w Litchfield, CT na corocznym biwaku Hufca Harcerek Podhale i Hufca Harcerzy Warmia. W tegorocznym biwaku, którego, przewodnim tematem była „Nasza Niepodległa”, wzięło udział bardzo dużo młodych harcerzy i harcerek. Dla wielu z nich było to pierwsze, tak bliskie zetknięcie się z naturą, biwakowaniem i pionierką.
Zdjęcia: Beata Krużel

COMMENTS