HomePOLSKA

Łukasz Schreiber: Odszkodowania dla producentów futer powinny zaspokoić żądania branży

Łukasz Schreiber: Odszkodowania dla producentów futer powinny zaspokoić żądania branży

Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber powiedział, że odszkodowania dla producentów futer powinny zaspokoić żądania branży. Do projektu nowej ustawy o ochronie zwierząt nie wpisano konkretnych kwot odszkodowań, ponieważ na tym etapie prac nie udało się skonsultować mechanizmu przyznawania rekompensat za ograniczenia w branży futrzarskiej.

Gość Programu 3. Polskiego Radia podkreślił, że nowa ustawa pokazuje moralne spojrzenie na ochronę zwierząt, a także reguluje wiele niejasnych kwestii, między innymi możliwość podjęcia interwencji przez organizacje ekologiczne. “W sytuacji, w której widzimy, że jest jakieś znęcanie się nad zwierzętami, mamy prawo wejść z interwencją po zawiadomieniu policji” – mówił Łukasz Schreiber. Regulacje proponowane przez PiS przewidują, że w przypadku podejrzenia złego traktowania zwierząt organizacje pozarządowe będą miały prawo do interwencji tylko w asyście policji, straży miejskiej lub lekarza weterynarii. Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów zwrócił również uwagę, że osoby lub organizacje wkraczające na teren prywatny muszą się liczyć z kosztami w przypadku nieuprawnionej interwencji.

Uchwalona w ubiegłym tygodniu przez Sejm “Piątka dla zwierząt” wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych. Zgodnie z przepisami zaproponowanymi przez PiS wprowadzony ma być także zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, a organizacje pozarządowe otrzymałby większe kompetencje kontrolne.

Nowelizacja, która trafiła do Senatu, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia – z wyjątkiem przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra i tych ograniczających ubój rytualny. Ta mają zacząć obowiązywać po upływie 12 miesięcy.

 

***

 

W południe zbiera się senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi, która zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk zapowiedział w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poparcie dla tej ustawy. Podczas briefingu prasowego mówił, że senatorowie PiS-u zrobią wszystko, by poparło ją “szerokie spektrum polityczne, jak to miało miejsce w Sejmie”.

Wicemarszałek powiedział, że na posiedzenie komisji rolnicwa zaproszono wielu gości, by rozmawiać o zapisach nowelizacji. Marek Pęk dodał, że dziś nie należy spodziewać się głosowania ewentualnych poprawek do tej ustawy, ponieważ Senat zajmie się nią na specjalnie zwołanym posiedzeniu.

Jak informował marszałek Senatu Tomasz Grodzki, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie rozpatrzona na posiedzeniu 9 października.

Wczoraj ustawą zajęła się senacka komisja ustawodawcza. Posiedzenie odbyło się w formie konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, a także skupiających przedsiębiorców, pracodawców i rolników.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt w ubiegłym tygodniu. Przygotowana przez Forum Młodych PiS, przy mocnym wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego ustawa zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi.

 

 


IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/w dw

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/PR3/wcześn./d kwi/w hm

COMMENTS