Łowickie Boże Ciało na światowej liście UNESCO?

Łowickie Boże Ciało na światowej liście UNESCO?

Władze Łowicza zbierają podpisy pod wnioskiem o wpisanie procesji Bożego Ciała na listę arcydzieł ustnego i niematerialnego dziedzictwa ludzkości. Prowadzi ją Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). 

Trzy lata temu Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie wpisał barwne obchody Bożego Ciała w Łowiczu na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego. Stało się tak na wniosek burmistrza Krzysztofa Kalińskiego oraz biskupa łowickiego Andrzej F. Dziuby, popartego podpisami ponad 2,7 tys. mieszkańców tej części województwa łódzkiego. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu do końca roku w specjalnej sondzie można wspierać pomysł, który kilka lat temu narodził się w głowie Michała Trzoski, obecnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu.

Barwna księżacka procesja, która co roku ściąga tysiące turystów z całego świata, jest w Polsce czymś niezwykłym. O jej wyjątkowości już w 1933 roku w „National Geographic” szeroko pisał reporter Maynard Owen Williams. W swojej relacji nazwał Łowicz „kolorową stolicą polskiej wsi”. Czas pokaże, czy łowickie Boże Ciało zostanie objęte patronatem UNESCO. Jak do tej pory na liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości nie ma żadnej pozycji związanej z naszym krajem.

Rafał Klepczarek aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0