Litwa: Sytuacja nadzwyczajna w związku z suszą

Litwa: Sytuacja nadzwyczajna w związku z suszą

W związku z panującą suszą Litwa ogłasza sytuację nadzwyczajną na terenie kraju i zwraca się z prośbą o pomoc do sąsiedniej Białorusi. Szef litewskiego resortu rolnictwa ostrzega, że gospodarka kraju może ponieść znaczne straty.

Ogłoszenie stanu wyjątkowego ma pomóc w uniknięciu sankcji ze strony Komisji Europejskiej, która mogłaby nałożyć na Litwę kary za niewywiązywanie się z obowiązków związanych z unijnymi dopłatami. Jak powiedział na posiedzeniu rządu minister rolnictwa Giedrius Siurplys, może dojść do utraty około 40 procent upraw. Zagrożone mogą być także inne gałęzie litewskiej gospodarki. “Brakuje paszy, więc problem mają sektory mleczarski i mięsny. To z kolei będzie miało wpływ na sektory logistyczny i maszynowy, a także na eksport” – powiedział. Giedrius Siurplys zaznaczył, że litewska gospodarka może ponieść znaczne straty.
W związku z ogłoszoną wczoraj w kraju suszą hydrologiczną Litwa zwróciła się też z prośbą do władz Białorusi o pomoc w odbudowaniu poziomu wody w przepływającej przez oba kraje rzece Wilii. Jak poinformował minister środowiska Kestutis Mażeika, Białorusini mają wybudowany przy rzece zbiornik, którego wody mogłyby zasilić rzekę. Obecnie w niektórych miejscach w Wilnie do środka koryta Wilii można przejść suchą stopą.
Susza jest wynikiem drugiego z rzędu suchego lata, niewielkich opadów zimą i nękających Litwę w ostatnich tygodniach wysokich temperatur powietrza.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Kamil Zalewski, Wilno/mcm/dwCOMMENTS

WORDPRESS: 0