Leczenie nowotworów w Polsce zaczyna się zbyt późno od postawienia diagnozy

Leczenie nowotworów w Polsce zaczyna się zbyt późno od postawienia diagnozy

Konieczne jest wprowadzenie skoordynowanej i kompleksowej opieki, która poprawi wyniki leczenia chorych na raka – to główny wniosek płynący z opublikowanego badania opinii pacjentów na temat jakości opieki onkologicznej w Polsce.


Z raportu wynika, że w naszym kraju wciąż problemem jest zbyt długi proces diagnostyczny. Jedna na osiem osób chorych na raka czekała na postawienie diagnozy od 3 do 6 miesięcy. “Jedna czwarta pacjentów rozpoczynała leczenie dopiero w 2 miesiące po rozpoznaniu choroby” – mówi Szymon Chrostowski, przedstawiciel organizacji pacjentów. “Pacjenci są zbyt długo diagnozowani. 30 procent osób, które mają podejrzenie choroby nowotworowej, nie otrzymuje Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego” – dodał Szymon Chrostowski.
“Ankiety wskazują, że ponad połowa respondentów nie otrzymała wystarczających informacji na temat opieki i leczenia” – powiedziała prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia” Beata Ambroziewicz. Chodzi o rzetelną informację o metodach leczenia, leczeniu wspomagającym, uśmierzaniu bólu i pomocy psychologicznej.
Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, profesor Adam Maciejczyk podkreślił, że potrzebna jest skoordynowana opieka onkologiczna nad pacjentem od diagnostyki, poprzez leczenie, rehabilitację, do opieki po terapii.
Według badań pacjenci często nie otrzymują lub nie rozumieją informacji o możliwych działaniach niepożądanych terapii i sposobach radzenia sobie z nimi.
Raport został opracowany na podstawie badania ankietowego “All.Can”, które wypełniło prawie 4 tysiące osób chorych na raka z 10 krajów europejskich, w tym 1135 osób z Polski, co stanowi prawie 30 procent badanych.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Joanna Stankiewicz/sjoCOMMENTS

WORDPRESS: 0