Łatwiej, szybciej i skuteczniej – nowe prawo komorników

Łatwiej, szybciej i skuteczniej – nowe prawo komorników

Ma być łatwiej, szybciej i skuteczniej. Jutro w życie wchodzą zmiany dotyczące egzekucji komorniczych.

Komornik w świetle nowych regulacji będzie mógł między innymi elektronicznie zająć rachunek bankowy dłużnika i pod groźbą grzywny samodzielnie zobowiązać go do wyjawienia majątku.
Nie będzie jednak mógł sprzedać rzeczy przed uprawomocnieniem się decyzji o jej zajęciu – mówi prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek.
“Dzisiaj mamy sytuacje taką, że bez względu czy została wniesiona skarga komornik może dokonać sprzedaży zajętej rzeczy nie wcześniej niż przed upływem tygodnia.Natomiast po zmianie będzie mógł to zrobić dopiero kiedy jego czynność się uprawomocni” – powiedział Fronczek.
Generalnie kończy się era papierowa. Od jutra komornicy mają się komunikować z urzędami wyłącznie drogą elektroniczną. Nowością w polskim prawie będzie też komornicze wyjawienie majątku, bowiem komornik będzie wzywał dłużnika do złożenia wykazu majątku pod groźbą odpowiedzialności karnej – dodaje Rafał Fronczek.
“Postępowanie ma trwać krócej.Wszystko dzięki informatyzacji. Natomiast z punktu widzenia dłużnika, trudniej będzie ukryć majątek ale z drugiej strony wyższa będzie kwota na koncie, której komornik nie będzie mógł zająć” – powiedział szef Krajowej Rady Komorniczej.
To dlatego, że wolne od egzekucji z rachunku bankowego będą środki na poziomie 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1400 złotych miesięcznie. Krajowa Rada Komornicza poinformowała, że w 2015 roku z postępowań egzekucyjnych udało się odzyskać od dłużników ponad 9 miliardów złotych. Komornicy liczą, że dzięki nowym regulacjom uda się te kwotę przekroczyć.

Ksenia Maćczak/dj, Fot. TwitterCOMMENTS

WORDPRESS: 0