HomeKultura

Książka “Wołyń ’43” nagrodzona

Książka “Wołyń ’43” nagrodzona

Nagrody KLIO przyznane. Wyróżnienia przyznawane są naukowcom, którzy napisali najciekawsze książki dotyczące historii. Nagrody są wręczane w ramach XXVI Targów Książki Historycznej, które rozpoczynają się dziś w Warszawie. 

W kategorii “Autorskiej i monografii naukowej” nagrodę główną otrzymał Michał Tymowski za książkę “Europejczycy i Afrykanie. Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty”. Historyk nie krył radości z wyróżnienia, ponieważ, jak mówił, jest to jego ostatnia książka i nagroda to swoiste ukoronowanie pracy. Nagrodzona książka to próba analizy tego jak Europejczycy i Afrykanie, ludzie różnych kultur, zareagowali na wzajemne spotkanie. Jakich doznawali uczuć, czego się bali, co budziło ich podziw, zdziwienie i zaciekawienie, jak poznawali się wzajemnie.
Drugą nagrodę w kategorii “Autorskiej i monografii naukowej” otrzymał Grzegorz Motyka za książkę “”Wołyń’43. Ludobójcza czystka – fakty, analogie, polityka historyczna”, a trzecią Łukasz Krzyżanowski za publikację “Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta”.
Z kategorii “Edytorskiej” jury przyznało cztery równorzędne wyróżnienia, między innymi serii „Kresy w polskich pamiętnikach i listach (1795-1918)”, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Profesor Wiesław Caban, kierownik projektu podkreślał, że nagroda KLIO jest dla niego ważnym wyróżnieniem. W sumie zespół pod kierownictwem profesora Wiesława Cabana opublikował 8 tomów wspomnień szlachty polskiej zesłanej na Syberię, która zamieszkiwała głównie tereny dzisiejszej Litwy i Białorusi.
W kategorii “Edytorskiej” wyróżniono także: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za “Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum za książkę “Władza, symbole i rytuały” oraz Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego za książkę “O tatrzańskich pocztówkach”.
Z kolei w kategorii “Varsaviana” przyznano 5 nagród II stopnia. Jedną z wyróżnionych została Małgorzata Szafrańska za książkę “Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie”. Autorka publikacji podkreślała, że jest to dla niej wielkie wyróżnienie i ważny impuls do dalszej pracy. Nagrodzona książka, bogato ilustrowany tom, ukazuje zmiany, które zachodziły w ogrodach Zamku Królewskiego od początku jego istnienia, po ostatnie zmiany, obecnie wprowadzane.
W kategorii Varsaviana wyróżniono także: Magdalenę Stopę za książkę “Julian Kulski. Prezydent okupowanej walczącej Warszawy”, Pawła Fijałkowskiego za tom “Warszawska społeczność żydowska w okresie stanisławowskim 1764-1795. Rozwój w dobie wielkich zmian”, Andrzeja Leona Sowę za książkę “Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ-AK (1940-1944) i sposoby ich realizacji” oraz Ośrodek Karta za publikację “Niezależni w „świetlicy” Anny Erdman i Tadeusza Walendowskiego 1976-1979”

Informacyjna Agencja Radiowa IAR Witold Banach/dwCOMMENTS