HomePOLSKA

KRS ponownie rozpatrzy kandydatury asesorów sądowych

KRS ponownie rozpatrzy kandydatury asesorów sądowych

Krajowa Rada Sądownictwa ponownie rozpatrzy kandydatury 255 asesorów sądowych – poinformował w środę rzecznik prasowy KRS sędzia Waldemar Żurek.

Na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym członkowie KRS w tajnym głosowaniu podjęli decyzję w sprawie możliwości wykorzystania art. 45 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wobec 265 asesorów sądowych z listy przesłanej przez Ministra Sprawiedliwości. Niedawno KRS odrzuciła wszystkie kandydatury – oficjalnym powodem były braki formalne. Decyzję ostro krytykował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który zapewniał, że żadnych braków nie było.

Artykuł 45 mówi, że w przypadku ujawnienia nowych okoliczności dotyczących osoby wskazanej we wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego albo asesora sądowego, KRS może z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania ponownie rozpatrzyć sprawę. Rada wykorzysta ten przepis w stosunku do 255 asesorów.

“Jest to związane z faktem przedstawienia przez asesorów dokumentów, które powinny być podstawą podjęcia decyzji o mianowaniu na stanowisko asesora przez Ministra Sprawiedliwości. Dzięki temu istnieje możliwość oceny kandydatur zgodnie z kryteriami ustawowymi” – napisał w komunikacie sędzia Waldemar Żurek.

Ponowne omówienie kandydatury każdego asesora i głosowanie rozpocznie się 17 listopada 2017 r. Nazwiska asesorów, których kandydatury zostały ponownie rozpatrzone przez Krajową Radę Sądownictwa zostaną w piątek podane do publicznej wiadomości.

Jakub Oworuszko AIP

COMMENTS