HomeUSANew York

Krótszy tydzień nauki w Goldie Maple Academy na Far Rockaway na Queensie

Krótszy tydzień nauki w Goldie Maple Academy na Far Rockaway na Queensie

O czterech dniach nauki w tygodniu większość nowojorskich uczniów i nauczycieli może jedynie pomarzyć. Jak podaje NY1 w w Goldie Maple Academy na  Far Rockaway uczniowie uczą się jedynie cztery dni w tygodniu. Jednak od poniedziałku do piątku zajęcia rozpoczynają się o  8:00 am a kończą  o 4:35 pm. Według pedagogów to strasznie długi dzień nauki dla dzieci oraz dla nich samych z tego powodu dyrekcja placówki postanowiła skrócić tydzień szkolny z 5 do 4 dni. Z takiego obrotu sprawy zadowoleni są nie tylko uczniowie ale i  nauczyciele, którzy mają w każdym tygodniu długi weekend. Aby  w szkole mógł obowiązywać czterodniowy system nauczania pedagodzy musieli napisać szczegółowy harmonogram zajęć, który został zaakceptowany przez zarząd i związki zawodowe nauczycieli. Jak narzie jest to eksperymentalne przedsięwzięcie czy się przyjmie i inne placówki pójdą śladem Goldie Maple Academy na  Far Rockaway czas pokarze.

 

COMMENTS