HomeMałopolskie

Kraków: “Pandemia” powoduje wzrost donosów

Kraków: “Pandemia” powoduje wzrost donosów

Rada Dzielnicy I podjęła uchwałę z wnioskiem do prezydenta Krakowa w sprawie nocnych kontroli bezpieczeństwa epidemiologicznego w lokalach gastronomicznych i towarzyszących im ogródkach na terenie Starego Miasta i Kazimierza. Zdaniem radnych z “jedynki” nie we wszystkich restauracjach i pubach są przestrzegane obecne zasady sanitarne.

– W niektórych restauracjach i lokalach przestrzegane są zasady, pracownicy noszą maseczki i jest zachowywany odstęp między stolikami, tak by można było zachować dystans. Są jednak lokale, w których jest z tym problem. A jeżeli Kraków będzie w strefie żółtej albo czerwonej dotyczącej obostrzeń związanych z pandemią, to stratni będą wszyscy przedsiębiorcy. Potrzebna jest wśród nich solidarność, ważne jest także klientów, tak by stosować się do zaleceń i liczba zachorowań na koronawirusa nie wzrastała – komentuje Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto. Projekt uchwały w sprawie kontroli w lokalach gastronomicznych radni z “jedynki” podjęli po własnych obserwacjach oraz uwagach od mieszkańców.

 

– W ciągu dnia w sklepach musimy nosić maseczki, zachowywać odstęp stojąc w kolejce, a później jak się pójdzie wieczorem do restauracji i pubów to tak, jakbyśmy przenieśli się do innej rzeczywistości. Tam na małych powierzchniach w pomieszczeniach zamkniętych często jest bardzo tłoczno, nie widać, by zachowywano dystans. Tak jest m.in. na Kazimierzu, w kompleksie lokali przy ulicy Dolnych Młynów, czy też np. na ulicy Szewskiej. Chodzi o to, by wszystko odbywało się z zachowaniem zdrowego rozsądku – wyjaśnia Barbara Zarzycka-Rzeźnik, przewodnicząca Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy I.

 

Zwraca uwagę, że problem dotyczy też ogródków gastronomicznych. – Często powierzchnia ogródków się rozrasta. Do tego przy niektórych lokalach klienci wynoszą alkohol, by spożywać go na świeżym powietrzu, ale poza wyznaczonym terenem dla danego lokalu – zauważa Barbara Zarzycka-Rzeźnik. – Inny problem jest taki, że nie wszędzie osoby pracujące w restauracjach czy pubach mają maseczki czy też przyłbice. W niektórych miejscach brakuje też środków do dezynfekcji. Rzadko spotyka się, by były one w toaletach – dodaje.

 

Radni z Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy I przygotowali więc projekt uchwały z wnioskiem do prezydenta Krakowa o podjęcie kompleksowych działań mających na celu wyegzekwowanie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz prawidłowego funkcjonowania ogródków i lokali gastronomicznych na terenie Starego Miasta i Kazimierza. “Mimo panującej epidemii Covid-19 obserwuje się, zwłaszcza w godzinach nocnych, lekceważenie obowiązujących przepisów i procedur sanitarnych dotyczących zachowania dystansu społecznego, liczby osób przypadających na powierzchnię lokalu, dostępności środków dezynfekujących, zabezpieczenia i wyposażenia personelu w środki ochrony osobistej” – napisali w uzasadnieniu radni z “jedynki”.

 

Co na to krakowski magistrat? – Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa nie sprawuje nadzoru nad lokalami gastronomicznymi. Urząd nie posiada też kompetencji do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa epidemiologicznego, w tym egzekwowania przepisów sanitarnych w ogródkach gastronomicznych. Organem właściwym w tym zakresie pozostaje Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Krakowie – wyjaśniają w urzędzie. W magistracie informują również, że umowy cywilnoprawne zawierane z przedsiębiorcami–restauratorami na organizację ogródków gastronomicznych dotyczą wyłącznie udostępnienia terenów, które są w zarządzie miasta.

 

W urzędzie zaznaczają też, że mając na względzie zaistniałą sytuację związaną z pandemią oraz przewidując możliwe niedoinformowanie przedsiębiorców–restauratorów w zakresie obowiązków sanitarnych ustalanych, czy też zmienianych przez Ministerstwo Zdrowia czy Radę Ministrów – w umowach wprowadzono zapis zobowiązujący ich do zorganizowania i prowadzenia ogródków zgodnie z obowiązującym zawierającymi wytycznymi rządu dotyczącymi postępowania w czasie pandemii koronawirusa. Z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie otrzymaliśmy natomiast informację, że w dniach 21-23 sierpnia w całej Małopolsce odbyły się wspólne kontrole inspekcji sanitarnej i policji w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych.

 

Skontrolowano ponad 1100 obiektów ( obiekty sportowe,salony fryzjerskie, kosmetyczne, sklepy spożywcze, super, hipermarkety, teatry, kina itd. (imprezy wewnątrz budynków), wesołe miasteczka i parki rozrywki oraz parki rekreacyjne (bez zakwaterowania), zakłady pracy, przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady żywienia zbiorowego (typu otwartego i zamkniętego), hotele, stacje paliw, apteki, punkty sprzedaży lodów i soków, cukiernie, domy weselne (również wesela), targowiska miejskie i inne obiekty. – W znacznej większości nie stwierdzono nieprawidłowości i nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Nałożono 8 mandatów karnych i 131 pouczeń. Nieprawidłowości usuwane były na bieżąco. Podczas kontroli prowadzono także instruktarze, przypominano właścicielom obiektów jak istotne jest przestrzeganie zasad, przepisów i zaleceń w zapobieganiu szerzenia się zakażeń – informuje Dominika Łatak-Glonek z WSSE.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie poinformował, że w ostatnim czasie zintensyfikował kontrole w lokalach gastronomicznych. – W dniach 20-24 sierpnia przeprowadzono łącznie 190 kontroli sanitarnych, w tym 92 kontrole lokali oraz punktów gastronomicznych zlokalizowanych m.in. obrębie Rynku Głównego oraz ulic przylegających, Kazimierza, ulicy Dolnych Młynów, a także w centrach handlowych – udzielono kilkadziesiąt pouczeń. W najbliższym czasie planowane są kolejne kontrole sanitarne – zaznacza Adam Jędrzejczyk, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie. W Krakowie w ostatnim czasie znacznie przybywa zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców. Dotychczas w samej stolicy Małopolski stwierdzono 1267 takich przypadków. W Małopolsce odnotowano 6638 przypadków zakażenia Covid-19, 113 osób zmarło, 2709 wyzdrowiało.

 

aip

COMMENTS