HomeMałopolskie

Kraków na drugim miejscu spośród miast z największym smogiem

Kraków na drugim miejscu spośród miast z największym smogiem

W poniedziałek w Krakowie mamy znaczne przekroczenia norm emisji pyłów zawieszonych PM2.5 i PM10. Smog spowija miasta. Wprowadzono bezpłatną komunikację. W światowym rankingu AirVisual, mierzącym stopień zanieczyszczenia powietrza w dużych miastach w czasie rzeczywistym, Kraków w poniedziałek przez chwilę był na drugim miejscu. Gorzej było tylko w Ułan Bator. Popołudniu sytuacja nieco się poprawiła i Kraków spadł na zaledwie 6-7 miejsce. 

Strona AirVisual pokazuje aktualny stan powietrza w dużych miastach na całym świecie. Kraków w poniedziałek był i jest niestety w czołówce. Koło południa stolica Małopolski była na drugim miejscu i ustępowała tylko Ułan Bator. Popołudniu liderem została indyjska Kalkuta, a Kraków spadł na miejsca 6-7. Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji w poniedziałek, 21 stycznia, a także we wtorek, 22 stycznia dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie. Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ (poniedziałek, wtorek) lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków. Opis procedur ochronnych dla poszczególnych grup mieszkańców wraz z rekomendacjami został zamieszczony w BIP Gminy Miejskiej Kraków: www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/148077/karta. Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW w poniedziałek, 21 stycznia, oraz we wtorek, 22 stycznia, istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

 

 

    • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

 

    • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

 

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

 

 

 

 

red. (aip)

COMMENTS