HomeMałopolskie

Kraków: Na 100 pracujących kobiet przypadają już 122 niepracujące. U panów jest to dwa razy mniej. Wykształceni pracują na resztę

Kraków: Na 100 pracujących kobiet przypadają już 122 niepracujące. U panów jest to dwa razy mniej. Wykształceni pracują na resztę

Na 100 pracujących krakowianek przypadają już aż 122 niepracujące. W zeszłym roku było ich mniej, bo 112. W przypadku krakowian na 100 pracujących przypada 57 niepracujących (rok temu było 59), przy czym aktywne osoby z wyższym wykształceniem pracują na utrzymanie gigantycznego (85 proc.) odsetka biernych zawodowo w gronie osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym – wynika z opublikowanych właśnie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie za II kwartał 2020 r.

Epidemia ewidentnie wpłynęła na rynek pracy: rok do roku mocno zmniejszył się odsetek aktywnych, rośnie liczba biernych. Jak podkreśla GUS, zwiększa się obciążenie pracujących krakowian: muszą oni utrzymywać z podatków i składek coraz większe grono niepracujących. I to może nie być koniec, bo pandemia nie odpuszcza i może spowodować dalsze spadki zatrudnienia.

Wszystko to dzieje się przy wciąż zaskakująco niskim bezrobociu. Wyjaśnienie tego fenomenu jest jednak proste: bezrobocie nie rośnie skokowo, bo przybywa ludzi zawodowo biernych, czyli takich, którzy nie mają pracy i wcale jej nie szukają. Opierając się na najbardziej miarodajnym, stosowanym w całej Europie, kwartalnym Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) krakowski Urząd Statystyczny wskazuje, że wśród 2649 tys. Małopolan w wieku 15 lat i więcej aktywni zawodowo (czyli pracujący lub szukający pracy) stanowią zaledwie 55,3 proc.

Konkretnie: w II kwartale osób pracujących było 1430 tys., bezrobotnych 34 tys., natomiast liczba biernych zawodowo dobija do 1,2 mln (dokładnie było ich w czerwcu 1185 tys.). W rok ubyło nam zatem 15 tys. pracujących (spadek o 1 proc.) oraz – o paradoksie – 7 tys. bezrobotnych (spadek o 17,1 proc.). Liczba biernych zawodowo wzrosła zaś o 30 tys., czyli o 2,6 proc. (i o 1 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2020).

„W omawianym okresie na 1000 osób pracujących przypadały 852 osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 15 lat i więcej (w kraju – 860 takich osób). Współczynnik ten był wyższy zarówno w stosunku do II kwartału ubiegłego roku – 828, jak i w porównaniu z I kwartałem br. – 841” – czytamy w opracowaniu GUS. Autorzy badań zwracają przy tym uwagę na olbrzymie różnice między mężczyznami a kobietami. Wśród mężczyzn notuje się wysoki współczynnik aktywności zawodowej – wynosi on aż 65 proc., a u kobiet zaledwie 46,4.

Oznacza to, że pracuje lub szuka pracy mniej niż połowa krakowianek. Jednocześnie aktywność mieszkańców miast jest wyższa niż mieszkańców wsi (56 proc. do 54,5 proc.). Najwyższy udział aktywnych zawodowo notowano w grupie wiekowej 45–54 lata – jest to aż 84,4 proc., natomiast najniższy (24,4 proc.) wśród osób w wieku 55 lat i więcej – co wynika głównie z bierności zawodowej krakowianek, które kończą pracę znacznie wcześniej od mężczyzn (w okolicach 60. roku życia), a żyją o kilka lat dłużej.

Olbrzymie znaczenie ma również poziom wykształcenia: wśród mężczyzn z dyplomem wyższych uczelni aktywni zawodowo stanowią aż 75 procent, natomiast u kobiet z wykształceniem gimnazjalnym i niższym jest to zaledwie… 15,3 proc.

Wśród pracujących dominowali pracownicy najemni (1070 tys., tj. 74,8 proc. ogólnej liczby pracujących), czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Większość z nich (69,6 proc.) – w firmach prywatnych. W sektorze publicznym pracowało 325 tys. osób. Pracodawcy i pracujący na własny rachunek (334 tys. osób) stanowili 23,4 proc. ogólnej liczby pracujących, a pomagający członkowie rodzin (27 tys.) – 1,9 proc.

W strukturze osób pracujących według grup zawodów najliczniejszą zbiorowość tworzyli specjaliści – 314 tys., a następnie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 240 tys. W populacji pracujących mężczyzn najwięcej było robotników przemysłowych i rzemieślników (27,4 proc.), a wśród pracujących kobiet – specjalistów (30 proc.).

Liczba pracujących, którzy posiadają pracę, ale w badanym tygodniu w II kwartale 2020 r. (czyli w pierwszym okresie pandemii) z różnych przyczyn jej nie wykonywały wyniosła 181 tys., o 40 tys. więcej niż w poprzednim kwartale i aż o 100 tys. więcej niż w II kwartale 2019 r.

aip

COMMENTS