Krajowe Biuro Wyborcze tłumaczy jak wpisać się do rejestru wyborców [WAŻNE INFORMACJE]

Krajowe Biuro Wyborcze tłumaczy jak wpisać się do rejestru wyborców [WAŻNE INFORMACJE]

Krajowe Biuro Wyborcze przypomina, że przed wyborami samorządowymi nie należy zwlekać z wpisaniem się do stałego rejestru wyborców. Dotyczy to osób chcących głosować 21 października, ale które są zameldowane na pobyt stały w innym miejscu niż faktycznie stale zamieszkują lub nie mają nigdzie stałego meldunku.

Jak mówi Polskiemu Radiu Krzysztof Lorentz, dyrektor w KBW, dla takich osób przewidziana jest możliwość złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w miejscu faktycznego zamieszkania.
“Taki wniosek składa się w urzędzie gminy i w terminie 3 dni organ prowadzący rejestr wyborców wydaje decyzję w tej sprawie, wpisując wyborcę do rejestru, jeżeli potwierdzi się to, że ten wyborca rzeczywiście stale mieszka w danej gminie” – wyjaśnia Krzysztof Lorentz.
Jak dodaje, urząd ma obowiązek sprawdzić czy wyborca ma prawo wyborcze w danej gminie. Sam wniosek nie wystarczy – trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające np. długoterminowy wynajem mieszkania, pracę lub inny stały związek z miejscem, w którym chcemy głosować.
Wpisy do stałego rejestru wyborców nie są związane z konkretnymi wyborami. Dlatego wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców można złożyć w każdym czasie, ale żeby móc uczestniczyć w wyborach samorządowych 21 października KBW radzi, by nie robić tego na ostatnią chwilę. Urząd ma bowiem 3 dni na wydanie decyzji po złożeniu wniosku o wpis, a jeśli nasze dokumenty zostaną odrzucone, to wtedy można zaskarżyć decyzję do sądu rejonowego.
“A więc nie należy tego robić w przeddzień głosowania czy dwa dni przed dniem głosowania. Już w tej chwili wyborcy powinni takie sprawy pilnie załatwiać, jeśli chcą głosować w najbliższych wyborach” – zaznacza Krzysztof Lorentz.
Krajowe Biuro Wyborcze podkreśla, że w wyborach samorządowych zameldowanie na pobyt czasowy nie jest podstawą do głosowania w danym miejscu. Ponadto urzędy gmin nie wydają zaświadczeń umożliwiających udział w głosowaniu w dowolnym miejscu tak jak przy okazji innych wyborów.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Karol Darmoros/Rita/sk

 W tym tygodniu polecamy ► Kennedy’ego zabił Oswald. Adamowicza zabił Wilmont! Skończmy z ukrywaniem przestępców w Polsce

COMMENTS

WORDPRESS: 0