HomePOLSKA

Koronawirusowa degrengolada prawna. Specjalność PiS-owskiej władzy?

Koronawirusowa degrengolada prawna. Specjalność PiS-owskiej władzy?

– Uchwalając w „tarczach antykryzysowych” zmiany w kodeksach, Sejm nie dochował własnych wymogów- uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W związku z tym RPO skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak napisano w komunikacie, w czterech tzw. „tarczach antykryzysowych” wprowadzono zmiany do różnego rodzaju kodeksów, doszło do tego bez dochowania wynikających z regulaminu Sejmu szczególnych wymogów prac nad zmianami w kodeksach, a to zaś narusza Konstytucję – uznał Trybunał Konstytucyjny wobec zaskarżonych w 2019 r. przez Prezydenta RP zmian w Kodeksie karnym, tak właśnie przyjętych.

 

W związku z tym. “w imię ochrony zasady legalizmu, prawidłowości toku legislacyjnego oraz pewności prawa Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do TK cztery „tarcze antykryzysowe”. Wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją zmian wprowadzonych do kodeksów dotyczy ustaw z: 31 marca 2020 r., 16 kwietnia 2020 r., 14 maja 2020 r. i 19 czerwca 2020 r.

 

– Wprowadzeniu zmian w ustawach karnych “tarczami antykryzysowymi” można zatem zarzucić instrumentalne wykorzystywanie sytuacji epidemicznej do nieprzemyślanych zmian w systemie orzekania kar, a tym samym rażące naruszenie zasady prawidłowej legislacji leżącej u podstaw zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji)- napisano.

 

aip

COMMENTS