HomePOLSKA

Kontrowersje wokół odwołań szefów sądów w Lublinie

Kontrowersje wokół odwołań szefów sądów w Lublinie

Mijający rok również w Lublinie przebiegał pod znakiem protestów przeciwko wprowadzanym przez PiS zmianom w sądownictwie. Mieszkańcy spotykali się na Krakowskim Przedmieściu, przed gmachem Sądu Okręgowego w Lublinie.

 

Pod koniec 2017 roku byliśmy świadkami odwołań kilku prezesów lubelskich sądów – przed upływem ich kadencji. Informacje o tym przychodziły z Ministerstwa Sprawiedliwości faksem, bez podania merytorycznych przyczyn tych decyzji. Resort Zbigniewa Ziobry skorzystał w tym przypadku z furtki, jaką daje ustawa z 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw”. Nowelizacja daje ministrowi sprawiedliwości możliwość odwołania prezesów i wiceprezesów sądów każdego szczebla w ciągu sześciu miesięcy od jej wejścia w życie. Gdy w listopadzie minister sprawiedliwości odwołał sędziego Cezarego Wójcika ze stanowiska wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie, sędziowie SA wystosowali uchwałę, w której sprzeciwili się tej decyzji. Później Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgodziło się na żadną z trzech kandydatur na następcę wiceprezesa Wójcika, jakie resortowi przedstawił sędzia Krzysztof Szewczak, prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie.
Doszło do impasu, bo minister może odwołać prezesa i wiceprezesa sądu, ale powołuje tylko prezesa. Wiceprezesów wyłącznie na wniosek prezesa sądu. Minister sprawiedliwości zaproponował za to swojego kandydata. W czwartek dowiedzieliśmy się, że prezes Krzysztof Szewczak ostatecznie rekomendował tego sędziego na swojego zastępcę. To Jerzy Daniluk, prezes Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej. Wcześniej orzekał on w wydziale karnym Sądu Okręgowego w Lublinie. – Prezes SA wystąpił z wnioskiem o powołanie sędziego Daniluka na wiceprezesa. Teraz decyzja leży po stronie ministerstwa – poinformowała Barbara Du Château, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Dodając, że nie została upoważniona, by mówić o przyczynach tej decyzji. Przeciw ostatnim zmianom kadrowym zaprotestowali również sędziowie Sądu Okręgowego w Lublinie. Doszło do tego, gdy faksem zostali odwołani ich szefowie: prezes Jerzy Rodzik oraz jego zastępcy – wiceprezesi Piotr Morelowski oraz Przemysław Grochowski. Sędziowie Sądu Okręgowego w Lublinie w specjalnej uchwale z 20 grudnia zaprotestowali przeciwko odwołaniu kierownictwa. „Zebranie sędziów składa stanowczy protest przeciwko kampanii oszczerstw kierowanej w stosunku do sądów i sędziów, która nasiliła się w ostatnim okresie” – to fragment tej uchwały sędziów SO. Zmiany kadrowe nie ominęły w mijającym roku też lubelskich prokuratur.

Małgorzata Szlachetka (aip)

COMMENTS