Konferencja naukowa – “Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu” w MPA

Konferencja naukowa – “Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu” w MPA

CHICAGO: (in. wł) – W dniu 7 października 2019 roku odbyła się w Muzeum Polskim w Ameryce (Polish Museum of America), konferencja naukowa „Wdzięczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu”.

Muzeum Polskie posiada unikalną na skalę światową kolekcję “Paderevianów”, które są umieszczone w postaci stałej wystawy poświęconej Ignacemu Janowi Paderewskiemu w “Sali Paderewskiego”.

Organizatorami konferencji są Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego, Paderewski Symphony Orchestra of Chicago oraz Muzeum Polskie w Ameryce.

Wydarzenie wspierane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach środków na dyplomację publiczną. Goście uroczystości zostali oprowadzeni przez Halinę Misterkę, kierownik Archiwum MPA.

 

W ramach poniedziałkowej konferencji wystąpili:
1. Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
2. Marek Żebrowski, dyrektor Polish Music Center przy Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles z wykładem na temat „Paderewski a Ameryka”;
3. Richard Wargo, dyrektor artystyczny Marcelina Sembrich-Kochańska Opera Museum z wykładem na temat „Paderewski i Sembrich-Kochańska – polskie gwiazdy amerykańskiej sceny oraz ich działalność na rzecz Ojczyzny”;
4. Krzysztof Górski, dyrektor Poczty Polskiej ds. współpracy z zagranicą, historyk i pasjonat I.J. Paderewskiego z wykładem na temat „Wdzieczni za niepodległość w hołdzie Ameryce i Paderewskiemu”;
5. Adam Bala, prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego: „Upamiętnianie Paderewskiego w działaniach Fundacji”.
Konferencję poprowadziła Barbara Bilszta-Niewrzoł, dyrektor generalna Paderewski Symphony Orchestra of Chicago.

Małgorzata Kot (z prawej), Dyrektor Muzeum Polskiego oprowadziła gości po Muzeum: Małgorzata Gosiewska, wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej; Adam Bala, prezes Zarządu Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego; Piotr Janicki, Konsul RP w Chicago. 

Każdy z wykładowców zaprezentował unikalne fakty związane z działalnością Ignacego Jana Paderewskiego w różnych okresach jego działalności w Polsce, w Europie i w ciągu 50. lat działalności artystycznej, dyplomatycznej i biznesowej w Stanach Zjednoczonych.

Polsko-Ukraińska Fundacja imienia Ignacego Jana Paderewskiego od lat zajmuje się popularyzowaniem dorobku i spuścizny związanej ze swoim patronem. Najważniejszym przedsięwzięciem tej organizacji jest największy na świecie Międzynarodowy Festiwal „Odkrywamy Paderewskiego” z siedzibą we Lwowie, w ramach którego prezentowana jest twórczość oraz dokonania artysty i polityka, a także organizowane liczne konferencje i wystawy.

W ubiegłym, 2018 roku Fundacja była bezpośrednio zaangażowana w najważniejsze uroczystości związane z upamiętnieniem 100 rocznicy odzyskania niepodległości, a jej najważniejszym przedsięwzięciem było przygotowanie i prezentacja wybitnego dzieła Ignacego Jana Paderewskiego, opery „Manru”, która zaprezentowana zostanie chicagowskiej publiczności w dniu 6 października 2019 roku w Copernicus Center.

Pod koniec konferencji zaproszono uczestników do dyskusji. Pojawiło się wiele ciekawych głosów na temat inspiracji Ignacego Jana Paderewskiego dla wielu organizacji, instytucji.

W moim komentarzu opowiadałem o śp. Ambasadorze Edwardzie Rownym, który przyczynił sie do zrealizowania testamentu Paderewskeigo, aby jego prochy zostały przewiezione do niepodległej Polski. Miało to miejsce w 1992 roku, w czasie specjalnej ceremoniii z udziałem prezydenta USA – Georgea W. Busha, który pomógł przewieźć prochy Paderewskeigo do Polski.

Ambasador Rowny czerpał inspirację z działalności dyplomatycznej i artystycznej Paderewskiego, którego słuchał na jednym z koncertów przed wybuchem II wojny światowej. To było inspiracja na przestrzeni kilku dekad życia, gdy pracował dla 5. amerykańskich prezydentów i troszczył się o popularyzację dziedzictwa Paderewskiego aż do końca swojego zycia w 2017 roku. Ostatnim projektem Ambasadora Rownego było zbieranie funduszy na stypendium im. Paderewskiego.

 

Po zakończeniu konferencji zaproszono gości do zwiedzania Sali Paderewskiego.
Opr. Andrzej Mikolajczyk. Zdjęcia @ Andrzej MikołajczykCOMMENTS

WORDPRESS: 0