HomePOLSKA

Komornik zajął konto szpitala w Stargardzie

Komornik zajął konto szpitala w Stargardzie

Komornik wszedł na konto Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie. Pracownicy mogą być spokojni, bo pensje są wypłacane. 

Jak ustaliliśmy, chodzi o kilkaset tysięcy złotych, które chce otrzymać jeden z wierzycieli tej jednostki. – Dokonane zajęcie nie stanowi zagrożenia dla funkcjonowania szpitala – zapewnia Paweł Bakun, dyrektor SPWZOZ w Stargardzie. – Owszem mamy ciągle problemy z obsługą zadłużenia wygenerowanego w poprzednich latach. Ta sprawa ma jednak charakter incydentalny. Jest to efekt zabezpieczenia, którego udzielił sąd, a dotyczy roszczenia finansowego w toczącej się sprawie. Zresztą roszczenia wątpliwego i spornego, jeszcze z czasów, kiedy nie byłem dyrektorem. W szpitalu były realizowane różne świadczenia przez podwykonawców, na zasadach bardzo niekorzystnych dla szpitala, a te nawet były realizowane bez zawartej umowy. Mam nadzieję, że sąd niezwłocznie uchyli to zabezpieczenie. Podkreślić trzeba, że takie zabezpieczenie nie daje pieniędzy wierzycielowi (muszą leżeć w depozycie). Możemy podpisać zobowiązanie, że jeśli sprawa w sądzie zostanie przegrana, to pieniądze zostaną wypłacone niezwłocznie, sąd może ustanowić inne zabezpieczenie – np. hipotekę. Jesteśmy jednostką publiczną, nie możemy upaść, a zapłata należności jest systemowo gwarantowana ze strony samorządu będącego właścicielem. Zapadła decyzja sądu jest w takiej sytuacji niezrozumiała, a wręcz bardzo szkodliwa społecznie. Dyrektor SPWZOZ w Stargardzie podkreśla, że w związku z zajęciem szpitalnego konta przez komornika nikt z pracowników nie musi się martwić o to, że nie dostanie wynagrodzenia.” – Pensje zostały wypłacone – mówi Paweł Bakun.

 

Grzegorz Drążek (aip)

COMMENTS