HomePILNE

Komisja Europejska wzywa Litwę do walki z ubóstwem

Komisja Europejska wzywa Litwę do walki z ubóstwem

Komisja Europejska wzywa Litwę do zwiększenia wydatków na zabezpieczenie społeczne. Według ubiegłorocznych danych Eurostatu prawie co trzeci mieszkaniec Litwy żyje na skraju ubóstwa i jest to jeden z najbardziej alarmujących wskaźników w Unii Europejskiej. 

Bruksela wskazuje, że Litwa niesprawiedliwie dokonuje podziału środków, które wynikają z szybkiego wzrostu gospodarczego.
KE zaleca poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz poszerzenie bazy podatkowej tak, aby było to jak najmniej odczuwalne dla wzrostu gospodarczego.
Jak czytamy w raporcie, zalecane jest zmniejszenie nierówności dochodów, ubóstwa i skali wykluczenia społecznego poprzez polepszenie systemu podatkowego czy świadczeń socjalnych.
Bruksela proponuje uszczelnienie systemu podatku VAT oraz możliwość wprowadzenia podatków od nieruchomości czy opłat z tytułu emisji spalin samochodowych.
Na ubóstwo w tym kraju najbardziej narażone są osoby starsze, niepełnosprawni, bezrobotni czy też niepełne rodziny. Ponadto Komisja zaleca Litwie poprawę jakości oświaty i podstawowej opieki zdrowotnej.
Zalecenia dotyczące polityki gospodarczej na najbliższych kilkanaście miesięcy zostały też przedstawione dla innych państw członkowskich.

Informacyjna Agencja Radiowa(IAR)Kamil Zalewski, Wilno/jf/pbp

COMMENTS