HomePILNE

Komisja Europejska czy… gejowska? Eurokraci zabiorą nam pieniądze? Wszystko przez uchwałę anty-LGBT

Komisja Europejska czy… gejowska? Eurokraci zabiorą nam pieniądze? Wszystko przez uchwałę anty-LGBT

Pięć województw otrzymało list od Komisji Europejskiej, która wyraża zaniepokojenie uchwałami ustanawiającymi tzw. strefy wolne od LGBT. KE przypomina o zasadach równości i poszanowaniu praw mniejszości. Zwraca też uwagę, że dany region może stracić dofinansowanie unijne, jeśli środki mogą być wydawane z naruszeniem zasady niedyskryminacji.

Łódzkie, Świętokrzyskie, Lubelskie, Podkarpackie i Małopolskie – to województwa, gdzie przyjęto różne akty “anty-LGBT” na poziomie całego województwa lub w poszczególnych gminach. W sumie już ponad 100 gmin przyjęło tego typu akty. Na działanie polskich samorządów zareagowała Komisja Europejska, która wysłała stosowne pisma do pięciu urzędów marszałkowskich, w tym małopolskiego. Fragment korespondencji opublikowała Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. “Komisja Europejska pisze do samorządów w sprawie uchwał antyLGBT: dostęp do projektów ze środków UE tylko pod warunkiem niedyskryminacji” – pisze Anna Błaszczak-Banasiak.

 

KE zwraca bowiem uwagę, że przyjęte przez samorządy deklaracje i uchwały “stawiają pod znakiem zapytania zdolność regionalnych instytucji do zapewnienia zgodności z zasadą niedyskryminacji przy wdrażaniu europejskich funduszy”. Konsekwencją może być decyzja o odebraniu środków unijnych. “Komisja chciałaby otrzymać od Państwa wyjaśnienie i ocenę ryzyka dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w kontekście dostępu do projektów współfinansowanych z funduszy polityki spójności UE w Państwa regionie” – czytamy w piśmie KE Co na to władze województwa? – Pismo jeszcze nie wpłynęło na dziennik podawczy. Gdy tylko do nas dotrze, marszałek Witold Kozłowski się z nim zapozna i przygotowana zostanie odpowiedź – mówi Michał Drewnicki, rzecznik małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Jego zdaniem nie ma obaw, że Małopolska straci jakieś środki unijne, bo wszystkie działania w ramach funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego są zgodne z prawem.

 

Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia zeszłego roku sejmik małopolski przyjął deklarację “w sprawie sprzeciwu wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych”. Za głosowało 22 radnych PiS. Dwoje radnych PSL wstrzymało się od głosu, a 9 radnych PO było przeciw. Obrońcy praw człowieka i działacze LGBT przypominają, że nie ma żadnej ideologii LGBT, tylko ludzie, którym przysługuje równe traktowanie. W deklaracji można było przeczytać, że jej celem jest “sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT, której cele naruszają podstawowe prawa i wolności zagwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionują wartości chronione w polskiej konstytucji, a także ingerują w porządek społeczny”. Padły też słowa o “anihilacji wartości ukształtowanych przez wielowiekowe dziedzictwo chrześcijaństwa, ważnych szczególnie dla mieszkańców Małopolski”.

 

– Ten dokument nie ma mocy prawnej. To apel, gdzie radni bronią praw rodziny jako podstawowej komórki społecznej. To tylko wyrażenie stanowiska – kwituje Michał Drewnicki. W efekcie na powyższą deklarację region Centralny-Dolina Loary we Francji ogłosił zawieszenie relacji partnerskich z województwem małopolskim. W komunikacie prasowym podkreślono, że uchwała radnych z Małopolski “stanowi niedopuszczalne zagrożenie dla szacunku, bezpieczeństwa i wolności dla ludzi. Jest wbrew podstawowej zasadzie równości i niedyskryminacji zapisanej w traktatach międzynarodowych i Karcie Unii Europejskiej”.

 

W Małopolsce rezolucje przeciw “ideologii LGBT” oraz Samorządową Kartę Praw Rodzin przyjęto m.in. w Jordanowie, Łososinie Dolnej, Moszczenicy, Szerzynach, Gromniku, Bukowinie Tatrzańskiej i Żabnie. Wspomniana karta przypomina o respektowaniu zapisów konstytucji dotyczących ochrony małżeństwa i rodziny. Jest także reakcją na “próby szerzenia ideologii LGBT”. Dokument ten został przygotowany dla samorządów przez fundację Ordo Iuris.

 

aip

COMMENTS