Kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu senatorowi Józefowi Piniorowi

Kolejny akt oskarżenia przeciwko byłemu senatorowi Józefowi Piniorowi

Były senator Józef Pinior odpowie przed sądem w sprawie podejrzeń o uzyskanie wynagrodzenia za nieprzeprowadzone wykłady oraz podania nieprawdy w oświadczeniach majątkowych. Asystent senatora, podający się za dyrektora biura senatorskiego – Jarosław Wardęga oraz kilkanaście innych osób odpowiedzą przed sądem za popełnienie licznych przestępstw, w tym korupcyjnych.
Akty oskarżenia w tej sprawie skierował Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK.

Józef Pinior został oskarżony łącznie o pięć czynów popełnionych w latach 2013 – 2015. Zarzucono mu, że zawarł umowę o dzieło, na mocy której miał przeprowadzić cykl wykładów w ramach podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, czego nigdy nie zrealizował, a za co uzyskał wynagrodzenie w wysokości 5 tysięcy złotych.

Ponadto Józef Pinior został oskarżony o złożenie w latach 2013-2015 fałszywych oświadczeń majątkowych zawierających nieprawdziwe dane, co do zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że Józef Pinior nie wykazał w oświadczeniach w 2013 i 2014 roku pożyczek w wysokości po 40 tysięcy złotych. Natomiast w dwóch oświadczeniach z 2015 roku były senator nie podał trzech pożyczek w łącznej kwocie 70 tysięcy złotych.

Jarosław Wardęga z kolei został oskarżony łącznie o dwanaście czynów, w tym o jedenaście o charakterze korupcyjnym oraz o oszustwo, których dopuścił się w okresie od sierpnia 2014 roku do kwietnia 2016 roku we Wrocławiu i w Warszawie. Oskarżony powoływał się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych w zamian za korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w łącznej kwocie ponad 100 tysięcy złotych.

Pozostałe kilkanaście osób zostało oskarżonych o udzielnie Jarosławowi Wardędze korzyści majątkowych w zamian za pośrednictwo w załatwieniu prowadzonych przez powyższe instytucje spraw.
Korupcja jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 8 lat. Podobną sankcję prawo przewiduje za doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
To kolejny akt oskarżenia wobec byłego senatora – w lipcu zeszłego roku do sądu trafiło oskarżenie wobec Józefa Piniora i czterech innych osób dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym.

IAR / PK / pp/asCOMMENTS

WORDPRESS: 0