HomePOLSKAMazowieckie

KOD będzie zbierać podpisy pod projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

KOD będzie zbierać podpisy pod projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Komitet Obrony Demokracji ma jutro  rozpocząć zbieranie podpisów pod swoim projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Na godzinę 13.00 planowany jest marsz podczas, którego będą zbierane podpisy. Ma wyruszyć z błoni Stadionu Narodowego przez Aleję Zieleniecką, Most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Marszałkowską, Królewską i do Placu Piłsudskiego. Dzisiejszy marsz jest już kolejnym organizowanym przez KOD.
Projekt KOD przewiduje, że liczba członków niezbędna do prowadzenia obrad ma wynosić 10 sędziów. Kandydatów będzie mógł zgłaszać Sejm, prezydent, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Zgromadzenia Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do zatwierdzenia wyboru sędziów w Sejmie konieczna będzie większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W sytuacji, w której sędziemu Trybunału skończy się kadencja, ale nie zostanie jeszcze wybrany jego następca, sędzia będzie mógł dalej pełnić swoją funkcję do momentu, aż wybrany zostanie nowy członek Trybunału.

IAR/Elżbieta Łukowska/mitro/

COMMENTS