HomePOLSKA

KNF cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu zezwolenie na działalność za współpracę z GetBack

KNF cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu zezwolenie na działalność za współpracę z GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Polskiemu Domowi Maklerskiemu zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej i nałożyła na niego karę wynoszącą 2,5 miliona złotych. KNF wyznaczyła też 3-miesięczny termin na zakończenie prowadzenia działalności maklerskiej przez spółkę. Decyzje podjęto poprzez głosowanie, jednogłośnie.
Jak informuje KNF, Polski Dom Maklerski naruszył ustawę “poprzez udział w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych”. Zdaniem Komisji, “działania Polskiego Domu Maklerskiego SA istotnie podważyły zaufanie do rynku oraz bezpieczeństwa obrotu, organ nadzoru stwierdził potrzebę eliminacji zagrożenia dla tego systemu oraz dostrzegł potrzebę prewencji generalnej w tym zakresie”.
Postępowanie przeciwko Polskiemu Domowi Maklerskiemu wszczął pod koniec października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o sprzedaż obligacji korporacyjnych spółki GetBack. Postępowanie przeciwko Polskiemu Domowi Maklerskiemu, dotyczy wysyłania pocztą elektroniczną formularza do wypełnienia. UOKiK poinformował, że: “kupujący poświadczał, że nie usłyszał ani nie dostał żadnych informacji, które byłyby sprzeczne z tym, co jest napisane w Propozycji Nabycia Obligacji lub Warunkach Emisji Obligacji. Klient nie miał możliwości wysłać formularza bez zaakceptowania tego punktu, nawet jeśli faktycznie było inaczej”. Według UOKiKu poszkodowanych może być około 9 tysięcy osób, które kupiły obligacje GetBack.

Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/komunikat KNF/wcz./vey/dyd

COMMENTS