HomeŚwiat

KE grozi Węgrom pozwem za ustawy antyimigracyjne nazywane “Stop Soros”

KE grozi Węgrom pozwem za ustawy antyimigracyjne nazywane “Stop Soros”

Komisja Europejska zagroziła Węgrom pozwem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości za ustawy antyimigracyjne, nazywane Stop Soros. Bruksela wysłała do władz w Budapeszcie drugie upomnienie domagając się zmiany przepisów.

Przepisy, kwestionowane przez Komisję, przewidują kary za pomoc imigrantom w składaniu wniosków o azyl lub o zezwolenie na pobyt, którą mogłyby udzielać pozarządowe organizacje węgierskie, oraz międzynarodowe. Bruksela skrytykowała węgierskie władze za te przepisy w lipcu ubiegłego roku i poprosiła o wyjaśnienia. Teraz poinformowała, że po przeanalizowaniu odpowiedzi udzielonej przez rząd w Budapeszcie, większość zgłoszonych przez nią zastrzeżeń nadal nie została uwzględniona. Dlatego Komisja zdecydowała się wysłać drugie upomnienie.
Węgry teraz mają dwa miesiące na odpowiedź lub wprowadzenie zmian do pakietu ustaw. Jeśli tego nie zrobią, bądź wyjaśnienia będą niepełne, wtedy w trzecim etapie procedury Komisja skieruje pozew do unijnego Trybunału Sprawiedliwości.

IAR/Beata Płomecka/Bruksela/mcm/mt

COMMENTS