HomePOLSKAŚląskie

Katowice wydadzą miliony w 2016 r. na dzielnice

Katowice wydadzą miliony w 2016 r. na dzielnice

Projekt budżetu Katowic na 2016 rok jest gotowy. W przyszłym roku zdecydowanie więcej niż w poprzednich latach pieniędzy trafi do dzielnic. Gdzie i jakich inwestycji możemy się spodziewać? Oto pierwsza część naszego specjalnego cyklu związanego z budżetem miasta na 2016 rok. Przedstawiamy inwestycje planowane w Śródmieściu, Brynowie, Załęskiej Hałdzie, Zawodziu oraz na osiedlu Paderewskiego i w Muchowcu.
W Śródmieściu na inwestycje i remonty zaplanowano 49 mln zł. Z tego ponad 10 mln zł na ciąg dalszy przebudowy centrum. W tej kwocie jest m.in. remont elewacji dawnej siedziby Muzeum Śląskiego, czy budowa toalety na ul. Tylnej Mariackiej i pawilonu gastronomicznego na rynku w rejonie Skarbka.
W planie jest również renowacja oświetlenia na placu Miarki czy realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego remont wokół osi plac Hlonda – ul. Barbary, chodzi o posadzenie nowych drzew i krzewów na ulicy Barbary, remont części chodników na placu Hlonda oraz budowę małej siłowni na wolnym powietrzu przy placu Hlonda i wstawienie nowej ławki na wysokości przedszkola na ul. Barbary.
Ponad 4,3 mln zł zostanie wydanych w śródmieściu na remonty i modernizacje w budynkach komunalnych, zaś 1 mln przekaże miasto na przebudowę dawnej siedziby IPN przy ulicy Kilińskiego, która ma stać się siedzibą Komendy Miejskiej Policji. Sporo zadań na liście remontów w śródmieściu to inwestycje czy zakupy planowane w szkołach. Największa zaplanowana kwota – 2,2 mln zł jest na modernizację i wyposażenie laboratoriów i pracowni w Śląskich technicznych Zakładach Naukowych. Z kolei 1,3 mln zł jest na zakup wyposażenia do nowego gmachu ASP przy ul. Raciborskiej, 1 mln zł na remont w budynkach AWF.
W przyszłym roku z miejskich pieniędzy (150 tys. zł) odtworzony zostanie również relief orła piastowskiego autorstwa Stanisława Szukalskiego na elewacji Wydziału Filologicznego UŚ przy pl. Sejmu Śląskiego. W budżecie będą też pieniądze – 2,8 mln zł – na rozpoczęcie adaptacji budynku przy Francuskiej 43 na Centrum Usług Społecznych, 500 tys. zł na przystąpienie do prac projektowych związanych z przebudową gmachu Centrum Kultury Katowice, a także 300 tys. zł na dokończenie modernizacji wystawy stałej w Muzeum Historii Katowic.
Znacznie mniejsze pieniądze powędrują w przyszłym roku do Załęskiej Hałdy i zachodniej części Brynowa, bo ok. 5,1 mln zł. Na transport i łączność będzie ok. 466 tys. zł. Pieniądze te wystarczą na wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Gołby 4 – 4b, remont i budowę nowego chodnika przy ulicy Grzyśki (odcinek Hetmańska – Filarowa 48) i Wodospady 37 – Kossak-Szczuckiej 55 oraz na budowę schodów z placu zabaw przy ul. Adwentowicza do doliny rzeki Kłodnicy, a także na dostosowanie chodnika wzdłuż Ligockiej dla rowerów. Najwięcej, bo 3,9 mln zł zostanie zainwestowany w placówki oświatowe, z tego 3,2 mln zł pochłonie termomo-dernizacja w szkole podstawowej nr 5, zaś 475 tys. zł zaplanowano na zakończenie opracowania projektu dla hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2. Jest też w budżecie zapisane 275 tys. zł na stworzenie w dzielnicy skweru wypoczynkowego w ramach BO.
Więcej pieniędzy przeznaczonych zostanie na inwestycje we wschodniej części Brynowa oraz na osiedlu Zgrzebnioka, ale większość z puli ponad 27 mln zł pochłonie rozpoczęcie budowy węzła przesiadkowego „Brynów”. Na te prace zaplanowano bowiem w 2016 roku aż 18,6 mln zł. Co jeszcze? 4,8 mln zł jest na kontynuację budowy układu drogowego w rejonie ulicy Ceglanej i ulicy Kościuszki, a 1,5 mln zł na przebudowę, w tym modernizację oświetlenia w przejściach podziemnym pod ulicą Kościuszki na wysokości ul. Drozdów i Zgrzebnioka. 204 tys. zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego – budowę Miasteczka Ruchu Drogowego i wykonanie Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw, a na kolejną inwestycję z BO – modernizację placu zabaw przy MP 92 – jest 88 tys. zł. Jest też 666 tys. zł na zakup i adaptację projektu krytej pływalni w Brynowie, która ma powstać w miejscu w którym przed laty planowano park wodny.
W Zawodziu większość spośród zaplanowanych dla dzielnicy pieniędzy – 25,4 mln zł – pochłonie pierwszy etap budowy węzła przesiadkowego na pętli tramwajowej. Jakich inwestycji jeszcze mogą spodziewać się mieszkańcy? Ponad pół miliona złotych zostanie przeznaczonych na remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 na osiedlu Gwiazdy, zaś 270 tys. zł na remonty instalacji technicznych w LO im. Paderewskiego. Miasto wyda też 1 mln zł na dokończenie przebudowy gmachu rektoratu Uniwersytetu Ekonomicznego przy ulicy 1 Maja, zaś 1,3 mln zł zaplanowano na adaptację pomieszczeń przedszkola nr 19 na pomieszczenia żłobka. Dla osiedla Paderewskiego i Muchowca jest łącznie niecałe 21 mln zł. Z tego aż 8,5 mln zł na budowę przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem i niezbędnymi przekładkami istniejącej infrastruktury technicznej, na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko. 1 mln zł jest na uregulowanie spraw terenowo – prawnych związanych z rozbudową układu komunikacyjnego na os.Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego, a 600 tys. na rewitalizację skweru między budynkami przy Granicznej 49 a centrum medycznym (zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego). 748 tys. zł zaplanowano na pierwszy etap modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Francuskiej 80, czyli na usunięcie materiałów zawierających azbest z budynku, natomiast 5,8 mln zł na remonty w przedszkolu nr 55 (termomode-rnizacja), a 962 na prace w oddziale żłobkowym przy Szeptyckiego. W końcu w budżecie są też pieniądze na tymczasową bazę dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 962 oraz 1,6 mln zł na przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szybowcowej i Francuskiej

COMMENTS