HomePOLSKAPILNE

Kancelaria Sejmu wydała komunikat na temat wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Kancelaria Sejmu wydała komunikat na temat wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

Kancelaria Sejmu wydała komunikat na temat wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa. W dokumencie, opublikowanym na stronie internetowej Sejmu czytamy, że członkowie KRS zostali wybrani 6 marca 2018 roku na mocy uchwały Sejmu VIII kadencji. Zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęły pomiędzy 23, a 25 stycznia 2018 roku.

Wszystkie zgłoszenia zostały poparte przez grupy co najmniej 2 000 obywateli lub 25 sędziów. W sumie zgłoszono 18 kandydatów. Kandydatów zgłoszonych przez grupę co najmniej 25 sędziów poparło łącznie 364 sędziów. W tej liczbie 275 sędziów udzieliło poparcia tylko jednemu kandydatowi, a 89 sędziów udzieliło poparcia więcej niż jednemu. Zgodnie z wymaganiami ustawy uzyskano potwierdzenie od Ministra Sprawiedliwości, że osoby popierające poszczególne kandydatury faktycznie posiadają status sędziów. Listy obywateli udzielających poparcia kandydatom zostały zbadane przez Kancelarię Sejmu, analogicznie jak w przypadku postępowania z obywatelską inicjatywą ustawodawczą.

Kancelaria zaznacza, że żaden przepis ustawy o KRS nie przewiduje możliwości wycofania poparcia, raz udzielnego kandydatowi do KRS. Podobnie jak sędzia nie może wycofać się z wydanego wyroku, nie można po podpisaniu listy poparcia wycofać tego podpisu. Zarówno z opinii Biura Analiz Sejmowych, jak i opinii zewnętrznej, sporządzonej przez doktora habilitowanego Marka Dobrowolskiego wynika, że ze względu na brak przepisów umożliwiających wycofanie raz udzielonego poparcia, oświadczenie o wycofaniu poparcia jest bezskuteczne.

IAR/sejm.gov.pl/mk/zr

COMMENTS