HomePOLSKA

Kalendarz niedziel handlowych w grudniu 2019 roku

Kalendarz niedziel handlowych w grudniu 2019 roku

Kalendarz niedziel handlowych w grudniu 2019 roku. Kiedy są niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia 2019 i Nowym Rokiem? 

 

W grudniu 2019 roku zakaz handlu nie obowiązuje w ostatnią niedzielę miesiąca, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. To oznacza, że w grudniu 2019 niedziele handlowe przypadają:

 

 

  • 15 grudnia,

 

  • 22 grudnia,

 

  • 29 grudnia.

 

 

Od 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywać w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. To oznacza, że sklepy będą czynne:

 

 

  • 26 stycznia 2020

 

  • 5 kwietnia 2020

 

  • 26 kwietnia 2020

 

  • 28 czerwca 2020

 

  • 30 sierpnia 2020

 

  • 13 grudnia 2020

 

  • 20 grudnia 2020

 

 

W 2020 roku handel będzie też zabroniony po godzinie 14:00 w Wielką Sobotę (11 kwietnia) oraz wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia). Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od tysiąca do 100 tysięcy złotych, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.

 

Ustawa o ograniczeniu handlu ma zastosowanie do:

 

 

  • pracowników,

 

  • pracowników tymczasowych

 

  • innych osób fizycznych, które wykonują pracę na podstawie umów prawa cywilnego – wykonujących odpłatną pracę u przedsiębiorcy wykonującego zarobkową działalność handlową.

 

 

Placówka handlowa w myśl ustawy to „obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem”.

 

Za czynności bezpośrednio związane z handlem można uznać czynności wykonywane w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży. W szczególności chodzi o:

 

 

  • przyjmowanie i realizację zamówień,

 

  • ekspozycję towaru,

 

  • brakowanie,

 

  • usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych,

 

  • pakowanie

 

  • wszelkie czynności związane z przygotowaniem placówki handlowej do handlu (np. przygotowanie kas, rozdział gotówki, odprawy pracowników),

 

  • czynności związane z zakończeniem handlu w danym dniu i zamknięciem placówki (np. przeliczenie i rozliczenie utargu, sprawdzenie zabezpieczeń, włączenie alarmu).

 

 

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można zaliczyć np:

 

 

  • ochrony obiektu,

 

  • sprzątania obiektu przez ekipę sprzątającą,

 

  • prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

 

 

Za obejście ustawy należałoby uznać powierzanie powyższych czynności w ramach dodatkowych obowiązków pracownikom lub zatrudnionym wykonującym w placówce handlowej od poniedziałku do soboty handel lub inne czynności związane z handlem.

 

Korzystanie z okazjonalnej i nieodpłatnej pomocy członków rodziny w takim przypadku nie narusza przepisów ustawy. Osoby te nie mogą jednak być pracownikami lub zatrudnionymi u takiego przedsiębiorcy i wykonywać odpłatnej pracy w inne dni tygodnia.

 

Objęcie wyłączeniem z art. 6 ust. 1 pkt 27 ustawy wspólników spółki cywilnej będzie możliwe, przy założeniu, że osoby te będą prowadzić handel osobiście, bez pomocy pracowników lub zatrudnionych. Jednocześnie, ponieważ wspólnik spółki cywilnej nie jest ani pracownikiem ani zatrudnionym, kwestia ta pozostaje poza zakresem kompetencji PIP. Franczyzobiorca zgodnie z przeważającą opinią działa we własnym imieniu i na własny rachunek, a łącząca go umowa franczyzy z franczyzodawcą jest jedynie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem jeżeli franczyzobiorca zatrudniający pracowników lub zatrudnionych, chce otworzyć swój sklep w niedzielę lub święto, to jest to możliwe pod warunkiem prowadzenia przez niego handlu wyłącznie osobiście.

 

Zgodnie z ustawą zakaz nie obowiązuje na stacjach paliw płynnych. Tym samym, jeżeli sklep stanowi część stacji paliw to jest wyłączony spod zakazu handlu.

 

Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. Zatem powyższe wyłączenie obejmuje także przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną prowadzącą handel wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek na bazarze czy targowisku.

 

AIP

COMMENTS