HomePOLSKA

Kaczyński chce zakazu hodowli zwierząt futerkowych i zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach

Kaczyński chce zakazu hodowli zwierząt futerkowych i zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach

PiS przedstawił projekt ustawy dotyczącej ochrony zwierząt. Zapisy w projekcie są daleko idące, zakładają m. in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Program nazywa się “Piątka PiS dla zwierząt”. Co zawiera “piątka”?

 

– Uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – powiedział na konferencji prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że projekt jest gotowy. Przy okazji wspomniał, że do głosu w partii dochodzi młode pokolenie.

– Przyszedł moment, w którym możemy na poważnie zająć się kwestią ochrony zwierząt. Cieszę się, że tak mocno angażuje się w to młode pokolenie – dodał i oddał głos Michałowi Moskalowi, szefowi Forum Młodych PiS.

– Chcemy pokazać, że miarą naszego człowieczeństwa jest to, jak traktujemy zwierzęta. Chcemy zakaz hodowli zwierząt futerkowych oraz uboju rytualnego – zapewnił Michał Moskal i przedstawił Piątkę PiS dla zwierząt.

Piątka PiS dla zwierząt:
humanitarne traktowanie
kontrola społeczna ochrony zwierząt
precyzyjne prawo, większa ochrona
bezpieczne schroniska
koniec z łańcuchami

Co przedstawiają poszczególne zapisy tzw. Piątki PiS dla zwierząt:

Humanitarne traktowanie – to zakaz hodowli zwierząt futerkowych, a ubój rytualny ma być dopuszczalny jedynie na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.

Kontrola społeczna ochrony zwierząt – zakłada się większe kompetencje dla organizacji społecznych, możliwość asysty policji przy odbieraniu źle traktowanych zwierząt.

Precyzyjne prawo, większa ochrona – ma zostać wprowadzona definicja kojca w polskim prawie, inspekcja weterynaryjna z prawem nakładania mandatów, do tego zapis wprowadzający zakaz trzymania zwierząt w złych warunkach.

Bezpieczne schroniska – w projekcie ma zostać zapisane, że tylko jednostki gminne oraz organizacje pożytku publicznego chroniące zwierzęta dostaną prawo do prowadzenia schronisk. Zakłada się też wymóg niekaralności oraz nieposzlakowanej opinii wobec osób prowadzących i pracujących w schroniskach oraz częstsze kontrole w schroniskach.

Koniec z łańcuchami – ma zostać wprowadzony zakaz trzymania zwierząt na krótkiej uwięzi, a także ograniczenie stosowania kolczatek.

Michał Moskal dodał, że posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność zapewnienia mu godnych warunków bytowych.

Szef PiS zapewnił, że wyraża mocne poparcie dla przedsięwzięcia, które przedstawił przewodniczący Forum Młodych PiS.

Od ogółu do szczegółu jak się mówi. Hasła zawarte w powyższej prezentacji partii rządzącej są szczytne ale to poszczególne zapisy w ustawie proponowanej przez PiS będą sprawdzianem intencji partii. Zresztą pytań jest wiele. Czekamy zatem na projekt i prace parlamentarne nad nim.

Dziennikarz Onet.pl Janusz Szwertner przypominał w “Onet Rano. #WIEM”, że sam prezes PiS zapowiadał, iż “w 2017 r. miał obowiązywać w Polsce całkowity zakaz hodowli futerkowych. Ustawa była wtedy forsowana przez samego Jarosława Kaczyńskiego. “Było słynne wystąpienie prezesa PiS, który powiedział, że zakaz hodowli zwierząt ubijanych na futra jest kwestią serca i elementarnej litości wobec zwierząt. Wtedy sobie pewnie każdy pomyślał, że skoro tak mówi prezes Kaczyński, to się to zaraz stanie”.

Prezes PiS na początku konferencji przedstawiającej piątkę PiS dla zwierząt dodał enigmatycznie, że sprawy związane ze zmianami w rządzie idą swoim torem. – Zmiany, które planujemy, zostaną wprowadzone.

Wtorkowa prezentacja “piątki” wyraźnie pokazuje, że PiS chce pokazać młodsze twarze w partii i powoli zaczął się proces promowania ich w mediach.

Red. Tomasz Dereszyński PolskaPress AIP

COMMENTS