JUBILEUSZ 140 LAT ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO

JUBILEUSZ 140 LAT ZWIĄZKU NARODOWEGO POLSKIEGO

CHICAGO: (in. wł.) – Związek Narodowy Polski (Polish National Alliance – PNA) obchodził 15 lutego jubileusz 140 lat istnienia. Prezesem ZNP jest od 2005 roku Frank Spula.  Z tej okazji w chicagowskim muzeum starych samochodów odbył się bankiet z udziałem blisko 300 osób.
Mistrzynią Ceremonii była Alicja Kuklińska, Sekretarz ZNP i była Redaktor Naczelna ‘ZGODY’, kwartalnika ZNP.

Hymny narodowe zaśpiewała Karolina Baran (Kaeyra), znakomita polonijna wokalistka, która zostałą niedawno członkiem tego organizacji.

Oprawę muzyczną jubileuszu przygotował Anthony Kawalkowski. Wiersz na cześć związku w formie odezwy do środowiska członkowskiego napisała i przeczytała Anna Kokoszka. Toast za pomyślność wygłosił skarbnik Steve Tokarski.

Dzień wcześnie przerowadziliśmy z Frankiem Spulą wywiad radiowy na temat działalności tej zasłużonej dla Polonii i dla Polski organizacji w programie Radio dla Ciebie-Polski FM.

„Związek Narodowy Polski, to organizacja, która od 140 lat promuje język, kulturę i historię Polski i Polaków w Stanach Zjednoczonych, żeby nigdy nie zapomnieli o kraju pochodzenia. Cały czas staramy się, żeby ten kierunek utrzymać nie zapominając jednocześnie, że jako kompania ubezpieczeniowa staramy się jak najlepiej dbać o powierzone nam pieniądze” – powiedział prezes ZNP Franciszek Spula przypominając uczestnikom jubileuszu historię organizacji.

Prezes Spula mówił wiele o sponsorowaniu działalności charytatywnej, polskich szkół.

Związek Narodowy Polski został założony 15 lutego 1880 roku w Filadelfii jednym z nakjstarszych amerykańskich miast, gdzie uchwalono słynłynna Deklarację Niepodległosci w 1776 roku i potem Konstycucję USA. Założycielami Związku Narodowego Polskiego była grupa polskich patriotów z Juliuszem Andrzejkowiczem, Janem Popielińskim, Juliuszem Szajnertem i Julianem Lipińskim, która miała za zadanie zjednoczyć rozproszoną wówczas amerykańska Polonię oraz wesprzeć starania Ojczyzny o odzyskanie niepodległości.

Jednym z pierwszych posunięć było zainicjowanie wypłacania ubezpieczenia tzw „pośmiertnego” rodzinom zmarłych członków. Ta forma ubezpiczenia na życie wciąż jest bardzo ważna dla wielu członków organizacji. Została ona poszerzona o nowe formy ubezpieczń na życie oraz planów emerytalnych.

W 1881 ZNP założył własne pismo „Zgoda”, która jest wydana do dzisiaj, obecnie jako kwartalnik. Po 28 latach założono codzienną gazetę „Dziennik Związkowy, który 15 stycznia 2020 roku obchodziła 112. rocznicę nieprzerwanej obecności na rynku prasowym.

ZNP wspierał działania na rzecz niepodległości Polski pod koniec I wojny światowej, wspierał działalność Ignacego Janego Paderewskiego i wielu innych, które doprowadziły do uzyskania przez Polskę niepodległosci po I wojnie światowej.

Działalność na rzecz Polski była kontynuowana w okresie miedzywojennym i w czasie II wojny śwaitowej, gdy Polacy walczyli na różnych frontach wojennych.
Po II wojnie światowej do Stanów Zjednoczonych przyjechało dzięki ustawie Kongresu USA – około 200, 000 Dipisów (Displaced Persons), które wskutek zwieruch wojennych znaleźli się w różnych miejscach Europy i świata. ZNP udzielał im pomocy w poszukiwaniu mieszkań, pracy, opieki zdrowotnościowej.

W 1944 roku został powołany do życia Kongres Polojnii Ametrykanńslkiej, polityczne ramię Polonii amerykańskiej, która to organizacja była założona jako organizacją zrzeszającą wiele innych polonijnych organizacji. Celem KPA jest walka o sprawy Polonii i o sprawy polskie.

Prezes Zwiazku Narodowego Polskiego jest od wielu lat także Prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej.

ZNP i KPA wspierały wydatnie wejście Polski do NATO w latach 1990. Ostatecznie Polska została przyjęta do NATO w 1999 roku.

W ciągu 140 lat istnienia ZNP zrzeszał ponad 2 miliony członków.

Zarządza aktywami liczonymi kilkaset milionów dolarów. Obecnie organizacja liczy okolo stu dwudziestu tysięcy członków.

Gratulacje z okazji 140 lat działalności w imieniu konsula generalnego Piotra Janickiego przekazał wicekonsul Piotr Semeniuk, który życzył dalszej owocnej pracy na rzecz Polonii i Polski.

Prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego James J. Robaczewski w asyście skarbniczki ZPRK Agnieszki Bastrzyk wręczyli prezesowi Franciszkowi Spuli oraz pozostałym członkom zarządu okolicznościową plakietę z gratulacjami i życzeniami dalszej współpracy.

Jubileusz stał się okazją do wręczenia grupie członków i osób wspierających związek dyplomów i wyróżnień. Legię Honorową ZNP za całokształt wieloletniej pracy dla związku odebrała była dyrektor Wanda Penar oraz byłe komisarki, Wanda Juda i Mary Woźnik.

Grupa zasłużonych dla organizacji osób otrzymała w czasie uroczystej akademii wyróżnienia od Związku Narodowego Polskiego za ich działalność.

Jubileuszowymi statuetkami za promowanie i wspieranie organizacji uhonorowani zostali:
— Sekretarz Sądu Okręgowego Powiatu Cook Dorothy Brown,
— Radny 30. dzielnicy Chicago Ariel Reboyras,

— Mary Anselmo, działaczka ZNP i KPA, była zastępczyni Sekretarza Sądu Okręgowego Powiatu Cook

— Elizabeth Stolarczuk, założycielka Studia Tańca i sprzedawca ubezpieczeń
— redaktor naczelna wydawnictwa związkowego „Zgoda” Alicja Kuklińska
–Redaktor Andrzej Baraniak

Życzymy Związkowi Narodowemu Polskiemu dalszej owocnej działalnosci.

 

Tekst i zdjęcia @ Andrzej Mikolajczyk

 

 

Frank Spula, prezes Związku Narodowego Polskiego gościem radia Polski FM ChicagoCOMMENTS

WORDPRESS: 0