HomeNew York

Język polski w amerykańskich szkołach?

Język polski w amerykańskich szkołach?

Weźmy sprawy w swoje ręce a polonijne dzieci będą miały język polski w amerykańskich szkołach.

– Aby nasze dzieci mogły w pełni skorzystać z dobrodziejstw dwujęzycznej edukacji bardzo ważnym krokiem dla polonijnych rodziców jest jak najszybsze zgłaszanie się do dyrekcji swoich regionalnych szkół z deklaracją chęci umieszczenia swego dziecka w dwujęzycznej klasie – pisze na portalu Dobra Polska Szkoła Marta Kustek.

Okazuje się, że każda szkoła, do której uczęszcza minimum 20 uczniów w danym przedziale wiekowym posługujących się tym samym językiem etnicznym, ma obowiązek utworzyć dwujęzyczne klasy (Transitional Bilingual Education lub Dual Language).

Dotyczy to zarówno szkół podstawowych, średnich, jak i wyższych. Spotkanie dotyczące dwujęzycznego programu nauczania w amerykańskich szkołach będzie miało miejsce 18 czerwca, godz.18.00 w The Queens Library at Ridgewood, 20-12 Madison Street Ridgewood, New York

COMMENTS