Jest praca w resorcie finansów. Chcesz tropić korupcję? Zostań pracownikiem Biura Inspekcji Wewnętrznej

Jest praca w resorcie finansów. Chcesz tropić korupcję? Zostań pracownikiem Biura Inspekcji Wewnętrznej

Ministerstwo Finansów prowadzi rekrutację pracowników do Biura Inspekcji Wewnętrznej.

 

Biuro tropi korupcję wśród funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Jakie są wymagania wobec przyszłych pracowników?

Ministerstwo Finansów prowadzi rekrutację pracowników do Biura Inspekcji Wewnętrznej, które tropi korupcję wśród funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.[b] Chętni mogą składać podania. Jakie są wymagania wobec przyszłych pracowników

Ministerstwo Finansów zachęca do składania podań: “Jeżeli interesujesz się rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw o charakterze korupcyjnym, wiążesz swoją przyszłość ze służbą w strukturach instytucji państwowej, nie boisz się nowych wyzwań, dążysz do rozwoju i możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce – to zapraszamy do wstąpienia w szeregi Służby Celno-Skarbowej w Biurze Inspekcji Wewnętrznej. Zapewniamy rozbudowany system szkoleń wewnętrznych oraz możliwość pełnienia służby z funkcjonariuszami o dużej wiedzy i bogatym doświadczeniu zawodowym” – czytamy na stronie MF.

Jakie wymogi trzeba spełniać, by móc starać się o stanowisko w Biurze Inspekcji Wewnętrznej?

Należy spełniać następujące wymogi formalne: ► posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie, ► korzystać z pełni praw publicznych; ► nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, ► posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej i być gotowym na podporządkowanie się jej, ► posiadać co najmniej średnie wykształcenie, ► cieszyć się nieposzlakowaną opinią, ► posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby na określonym stanowisku, ► dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. [b]Jak będzie przebiegać proces rekrutacji?
 

Etapy zgodne z procedurą naboru obejmują: ► złożenie podania o przyjęcie do służby z zaznaczeniem preferowanego miejsca pełnienia służby (BIW posiada wydziały terenowe w 16 miastach: Warszawa, Białystok, Zielona Góra, Lublin, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz, Kraków, Opole, Przemyśl, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Kielce, Olsztyn, Poznań), kwestionariusza osobowego (plik docx 34 KB), a także dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o wcześniejszym zatrudnieniu, ► test wiedzy, ► rozmowę kwalifikacyjną, ► test sprawności fizycznej, ► test psychologiczny i kompetencyjny do służby w Służbie Celno-Skarbowej, ► badanie psychofizjologiczne, ► ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Celno-Skarbowej, ► sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby, ► przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Skąd pobrać kwestionariusze, podania i potrzebne oświadczenia? Na jakie stawki mogą liczyć pracownicy?

  – Wzory oświadczeń i kwestionariuszy znajdują się na stronie https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/zapraszamy-do-sluzby-w-biurze-inspekcji-wewnetrznej?redirect=https%

 

 

MiK aipCOMMENTS

WORDPRESS: 0