Jakim węglem będzie można palić w domowych kotłach?

Jakim węglem będzie można palić w domowych kotłach?

Rząd zakończył prace nad rozporządzeniem określającym normy jakości dla paliw stałych. Dokument ma wyeliminować z gospodarstw domowych paliwa nieprzystosowane do spalania, a tym samym powodujące smog.

Rozporządzenie o normach jakości paliw stałych precyzuje, jakim węglem będzie można palić w domowych kotłach. Nowe zapisy są uzupełnieniem przyjętej już ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw stałych.

Jak poinformował Informacyjną Agencję Radiową pełnomocnik premiera ds. Programu “Czyste Powietrze” i wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Piotr Woźny, każdy skład węgla będzie musiał wydawać na żądanie klientów świadectwa jakości paliwa stałego. “Przestajemy kupować kota w worku, bo rozporządzenia i ustawa nakładają na sprzedawców węgla obowiązek przekazywania kupującym świadectwa jakości paliwa stałego”- mówił Piotr Woźny.

Zgodnie z rozporządzeniem inspekcja handlowa, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, otrzymają uprawnienia do kontrolowania punktów zakupu węgla, tak by nie dochodziło do sprzedaży złej jakości paliw. “Na budowę skutecznego systemu kontroli rząd przeznaczy z budżetu 80 milionów złotych na najbliższe dziesięć lat”, zapowiedział Piotr Woźny.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 30 dniach od publikacji – dokument prawdopodobnie zacznie obowiązywać w listopadzie. “Nowe zapisy będą gigantycznym wsparciem egzekucji uchwał antysmogowych obowiązujących w 8 województwach czyli: w dolnośląskim, śląskim, opolskim, podkarpackim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim”, wymieniał Piotr Woźny. Uchwały antysmogowe wykluczają spalanie takich paliw jak: muły i flotokoncentraty. “Dzięki wydaniu ustawy i rozporządzenia z rynku detalicznego znikną paliwa nieprzystosowane do spalania w gospodarstwach domowych, czyli muły węglowe i flotokoncentraty, a od lipca 2020 r. taki los spotka też gorszej jakości miały węglowe “, powiedział Piotr Woźny.

Rozporządzenie o normach jakości dla paliw stałych to jeden z filarów walki rządu ze smogiem. Rozporządzenie dotyczące kotłów, które obowiązuje od 1 października pozwala na użytkowanie jedynie nowoczesnych kotłów 5 klasy. Trzeci filar to Program “Czyste Powietrze”, dzięki któremu można uzyskać nawet do 90 proc. dofinansowania na termomodernizację gospodarstw domowych. Wnioski o dotację można składać drogą elektroniczną do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/M.Szulborska/asCOMMENTS

WORDPRESS: 0