HomePOLSKA

Jak mądrze kupować na raty?

Jak mądrze kupować na raty?

Korzystając z systemu ratalnego w rzeczywistości zawieramy dwie umowy – umowę sprzedaży danego artykułu czy usługi i umowę o kredyt wiązany, czyli o kredyt konsumencki zawarty w celu sfinansowania zakupu produktu zapisanego w umowie. I w praktyce możemy korzystać nie tylko z podwójnych zobowiązań, ale i uprawnień, np. zwrotu zakupionego towaru lub w ogóle odstąpienia od kredytu lub pożyczki.

Polacy chętnie korzystają z kredytu konsumenckiego do finansowania zakupów. Co drugi konsument w naszym kraju chociaż raz dokonywał zakupów na raty. Dzięki takiemu kredytowi możemy koszt zakupu rozłożyć na dłuższy czas, mniej obciążając domowy budżet, a jednocześnie od ręki korzystać z zakupionego przedmiotu. Co jednak w sytuacji, gdy nabyty przez nas towar jest wadliwy, nie spełnia naszych oczekiwań lub po prostu okazuje się tak naprawdę wcale niepotrzebny? Kupiliśmy nasz wymarzony telewizor, podpisaliśmy niezbędne dokumenty i pozostało tylko spłacać raty za sprzęt. Jednak, czy wiemy, co tak naprawdę podpisaliśmy i co dla nas oznacza zakup na raty? Korzystając z systemu ratalnego w rzeczywistości zawieramy dwie umowy – umowę sprzedaży danego artykułu czy usługi i umowę o kredyt wiązany, czyli o kredyt konsumencki zawarty w celu sfinansowania zakupu produktu zapisanego w umowie.
– Udzielającym finansowania zazwyczaj jest któraś z instytucji kredytowych – bank lub firma pożyczkowa. Dlatego kupując dany produkt na raty zawieramy tak naprawdę umowy z dwoma podmiotami – sprzedającym i finansującym – tłumaczy Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, dyrektor Departamentu Prawnego i Regulacyjnego w Wonga w Polsce.
Wielu z nas zapewne nie raz zdarzyło się nabyć jakąś rzecz pod wpływem impulsu. Zdarza się, że żałujemy potem swoich decyzji. Mija dzień, drugi, a Ty zaczynasz się zastanawiać, czy w domu faktycznie potrzebny jest kolejny sprzęt RTV kupiony na raty. Czy w sytuacji, gdy nabywamy daną usługę/sprzęt w systemie ratalnym, możemy w ogóle odstąpić od umowy? – Od umowy o kredyt konsumencki możemy odstąpić w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia bez podawania przyczyny. Podstawą, która gwarantuje klientowi takie prawa, jest m.in. Ustawa o kredycie konsumenckim. Niezależnie od tego, czy zawarliśmy umowę z bankiem czy firmą pożyczkową obowiązują nas takie same zasady odstąpienia od umowy – wyjaśnia Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec. Obchodzony 15 marca Światowy Dzień Konsumenta to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, jakie przysługują nam prawa, kiedy kupujemy na raty Co ważne, odstąpienie od umowy o kredyt konsumencki nie może wiązać się z poniesieniem przez klienta jakichkolwiek kosztów. Firma udzielająca nam finansowania nie ma prawa naliczyć nam żadnych kar umownych, opłat przygotowawczych itp. Jeśli w ramach umowy kredytu jesteśmy zobowiązani do zapłaty odsetek, w momencie jej wypowiedzenia podlegają one zapłacie proporcjonalnie do czasu trwania kredytu od jego wypłaty, do odstąpienia. Czas na zwrot takiego kredytu z należnymi odsetkami mamy do 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje także skutki odstąpienia od umowy kredytowej dla obowiązywania umowy sprzedaży. Jednak w tym przypadku dużo zależy od tego, gdzie zakupiliśmy dany sprzęt – online czy w sklepie stacjonarnym, a także od dobrej woli sprzedawcy.
Należy pamiętać, że gdy robimy zakupy metodą tradycyjną, czyli po prostu w sklepie stacjonarnym, to nie mamy ustawowego prawa do zwrotu niewadliwego towaru. – Zasady zwrotu towaru określa umowa pomiędzy sprzedawcą a konsumentem. W tym przypadku tak naprawdę wiele zależy do praktyk stosowanych przed sprzedawcę. W sytuacji, gdy nie przyjmie on zwrotu towaru, oznacza to, że musimy zapłacić za niego z własnych pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, aby przed podpisaniem umowy kredytowej, dokładnie zapoznać się z procedurą odstąpienia od niej – podkreśla Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec. Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku produktów kupionych online. Tutaj mamy 14 dni od daty otrzymania produktu na poinformowanie sprzedawcy o odstąpieniu od umowy kupna. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa wiąże się z jednoczesnym odstąpieniem od umowy kredytu.

Zbigniew Biskupski AIP, Fot. Paweł Lacheta

COMMENTS