HomePOLSKA

Jak działają sądy w czasach pandemii? Przygotowano nadzwyczajne przepisy

Jak działają sądy w czasach pandemii? Przygotowano nadzwyczajne przepisy

W Ministerstwie Sprawiedliwości, w związku z epidemią koronawirusa, przygotowano nadzwyczajne przepisy dla sądownictwa. Resort przekazał, że ich celem jest zapewnienie funkcjonowania sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych w szczególnych warunkach związanych z przeciwdziałaniem epidemii.

Ministerstwo poinformowało, że chodzi między innymi, o zagwarantowanie rozpatrywania w sądach spraw pilnych, wymagających bezwzględnego rozpoznania. W komunikacie czytamy, że musi być to możliwe również wtedy, gdy sąd w danej miejscowości będzie na pewien okres całkowicie zamknięty, na przykład w przypadku konieczności poddania kwarantannie sędziów, asesorów sądowych lub pracowników sądu.

Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało rozwiązania polegające na możliwości powierzenia wykonywania niecierpiących zwłoki zadań innemu sądowi. Uproszczony został tryb delegowania sędziów do innego sądu. Umożliwi to wsparcie sądów, które pracują w niedostatecznej obsadzie, a rozpoznają sprawy pilne, zarówno własne, jak i powierzone.

Nowelizacja szczegółowo określa rodzaj spraw, które uznaje się za pilne. Są to, między innymi, sprawy dotyczące nieletnich, przemocy w rodzinie i o tymczasowe aresztowanie.

Zaproponowany został również przepis mający na celu przyznanie dodatkowych uprawnień urlopowych pracownikom, którzy przygotowują się do egzaminów adwokackiego i radcowskiego. Początkowo były one wyznaczone na 24-27 marca, ale zostały odwołane z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

Ministerstwo przekazało, że kolejne zmiany mają na celu umożliwienie działania organom spółdzielni, w tym mieszkaniowych, oraz wspólnot mieszkaniowych i spółek prawa handlowego, których członkowie mogą być poddani kwarantannie. Wprowadzają one możliwość głosowania na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

Przepisy znajdą się w specjalnej ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem koronawirusowi, jego przeciwdziałaniem i zwalczaniem, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt wraz z uzasadnieniem został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, które koordynuje wszystkie prace związane z nowelizacją tej ustawy.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Ministerstwo Sprawiedliwości/d dwi/w dw

COMMENTS