HomeUSABoston

Izba Reprezentantów w Massachusetts poparła zakaz “leczenia” z homoseksualizmu

Izba Reprezentantów w Massachusetts poparła zakaz “leczenia” z homoseksualizmu

Izba Reprezentantów stanu Massachusetts zdecydowaną większość głosów przyjęła ustawę zakazującą terapii mającej na celu “leczenie” osób nieletnich z homoseksualizmu.

W środowym głosowaniu za było 137 członków Izby, przeciw – 14.

Zwolennicy zakazu podkreślają, że tzw. terapia konwersyjna została zdyskredytowana przez środowisko medyczne i towarzystwa zdrowia psychicznego. Nadmieniają, że terapia jest oparta na błędnym przekonaniu, że homoseksualizm jest chorobą, którą należy leczyć.

– Istnieje powszechna zgoda w środowisku medycznym, że próby zmiany orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej osoby nieletniej poprzez terapię konwersyjną są niepotrzebne, nieskuteczne i szkodliwe – oświadczyła Kay Khan z Partii Demokratycznej.

Ustawa nie zakazuje możliwości skorzystania z terapii osobom dorosłym, jeśli taka jest ich wola. Zaakceptowane przez Izbę przepisy trafią teraz do stanowego Senatu.

Podobne zakazy zatwierdziły już władze około tuzina amerykańskich stanów, w tym Kalifornii, Rhode Island i Connecticut.

(jj)

COMMENTS