HomeUSALos Angeles

Interwencja konsulatu ws. “polskich obozów”

Interwencja konsulatu ws. “polskich obozów”

Polski konsulat generalny w Los Angeles interweniował w sprawie użycia zwrotu “polskie obozy koncentracyjne” na jednej ze stron internetowych. Po interwencji zwrot ten został usunięty.

Na stronie Epoch Film Archives, zawierającej archiwalne materiały filmowe, znalazło się sformułowanie “film nakręcony w polskich gettach i obozach koncentracyjnych”. Polski konsulat wysłał do właściciela strony list protestacyjny, w którym podkreślił, że “nigdy nie było polskich gett, obozów koncentracyjnych ani obozów pracy. Wszystkie obozy zostały utworzone i były zarządzane przez niemieckich nazistów w okupowanej Polsce”. Pracownicy konsulatu napisali, że używanie zwrotów “polskie obozy” czy “polskie getta” jest historycznie nietrafne i nie do przyjęcia pod względem moralnym. Może też wywołać u czytelników przekonanie, że to Polacy, a nie niemieccy naziści są odpowiedzialni za Holocaust.
Po otrzymaniu tego listu, zwrot “polskie getta i obozy koncentracyjne” został zastąpiony na stronie sformułowaniem “kontrolowane przez Niemców getta i obozy koncentracyjne”.
Epoch Film Archives zawierają przeszło 130 tysięcy archiwalnych filmów z całego świata, z których korzystają wytwórnie filmowe i stacje telewizyjne.

IAR/MSZ/Internet/Siekaj/gaj

COMMENTS